FAQ om fordelingen af elever til gymnasier og hf

​Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om fordelingen af elever til gymnasier og hf.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Adresse

Hvad er min bopæl?

Du har kun én bopæl. Din bopæl er den, som fremgår af folkeregisteret.

Hvis dine forældre ikke bor sammen, har du stadig kun én bopæl, nemlig den, der fremgår af folkeregisteret. Det gælder også, selvom du bor lige meget hos dine forældre.

Flytning

Hvis du har fået ny bopæl efter uddannelsesplanen blev underskrevet, skal du hurtigst muligt sende oplysning om den nye bopæl til din 1. prioritetsskole og vedlægge dateret folkeregisteroplysning.

Hvis du allerede ved, hvilken ny bopæl du får, når du søger senest 1. marts, skal du skrive en bemærkning om det i uddannelsesplanen.

Hvis din 1. prioritetsskole er overansøgt, har du med skolens kvitteringsbrev fået et bilag, der vejleder dig om, hvad du skal gøre i tilfælde af flytning.

Hvis din flytning sker over så stor afstand, at den har afgørende betydning for dit valg af skole, skal du hurtigst muligt ringe til rektor på det gymnasium, som du forventer at komme til at bo ved og sende din uddannelsesplan til skolen efter nærmere aftale med rektor.

Du bliver derved registreret i fordelingssystemet, men du har ikke krav på optagelse på den skole, som du har ringet til. Så snart du kender din præcise bopæl, skal du sende oplysning herom til det gymnasium, som du har kontaktet.

Hvis du ikke bor i Region Hovedstaden, men har søgt en eller flere skoler i regionen, vil din ansøgning blive behandlet som alle andre ansøgere. Det betyder, at din ansøgning som udgangspunkt afgøres under hensyn til din vejafstand sammenholdt med andre ansøgere.

Derfor kan afgørelsen af din sag også indebære, at du bliver optaget på en skole i det område, hvor du bor.

Fordelingskriterier

Sådan opgøres afstanden

Vejafstanden opgøres via Google Maps. Alle opgørelser sker på samme grundlag og sådan, at den korteste afstand ifølge Google Maps lægges til grund.

Bemærk, at vejafstand ifølge optagelsesbekendtgørelsen ikke er relevant for de elever, som

 • 1. prioritetsskolen kan vælge direkte at reservere plads til, fordi de er
  • omgængere
  • ansøgere til pre-IB
  • diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelser, herunder Aspergers syndrom og søger et særligt tilrettelagt forløb
  • Eliteidrætselever godkendt af Team Danmark, som søger et treårigt hf forløb eller et fireårigt stx forløb
  • Ansøgere til Musikalsk Grundkursus, som søger et treårigt hf forløb eller et fireårigt stx forløb
  • Vurderet til at have status af eliteidrætsudøvere af en kommunal eliteidrætsorganisation eller en af KL udpeget kommunal instans
 • Fordelingsudvalget på overansøgte skoler vurderer har
  • særlige faglige forudsætninger i forhold til et gymnasiums særlige profil på gymnasierne Aurehøj, Frederiksberg og Sankt Annæ.
  • Handicap m.v.

Jeg er uenig i opgørelsen af vejafstand

Den enkelte ansøgers vejafstand opgøres som afstanden mellem skolen og ansøgernes bopæl via Google Maps. De ansøgere, som bor tættest på skolen, får reserveret en plads. Resten omfordeles. Alle opgørelser sker på samme grundlag (gå, cykle, køre bil), sådan at den korteste lægges til grund for fordelingen. Der tages ikke hensyn til ansøgerens egne målinger eller anvendelse af andre digitale søgemaskiner.

Trækket fra Google Maps sker i marts måned. Hvis du har lokalt kendskab til, at der efter den 1. marts vil ske væsentlige og varige ændringer i din vejafstand, skal du kontakte din 1. prioriterede skole herom (fx åbning af nye veje eller broer).

Hvornår er transporttid relevant?

Transporttid er relevant for de elever, der får reserveret plads på skoler, som de ikke selv har ønsket.

Skolen skal i denne situation ligge indenfor en rimelig transporttid fra elevens bopæl, og transporttiden må ikke overstige 60 minutter.

Er min særlige tilknytning til en skole et fordelingskriterium?

Nej, fordelingsudvalget har ikke mulighed for at tage hensyn til, at du har søskende eller gode venner på skolen. Det samme gælder, hvis dine forældre har gået på skolen, eller at du har været i brobygning på skolen.

Jeg vil ikke gå på en skole, der hvor jeg bor

Udgangspunktet for fordelingen er vejafstand, og hvis du søger en skole langt fra din bopæl, kan du risikere at blive omfordelt til en anden skole med ledige pladser.

Særlige hensyn

Du har måske haft en svær tid med sygdom eller dødsfald i familien.
Du har måske oplevet at blive mobbet, eller du vil ikke kunne fungere på et gymnasium på grund af klikedannelser eller fraktioner af forskellig karakter.

Det er alt sammen forhold, som ikke giver fordelingsudvalget mulighed for at indplacere dig på en af dine prioriteringer.
Vedrørende handicap, særlig profil m.v. henviser vil til ”Fordelingskriterier – opgørelse af vejafstand m.v.”.

Er det en fejl, at jeg er blevet optaget på en skole, der ligger længere væk end min 1. prioritet?

Nej. Afstandskriteriet er et hensyn til, at skolerne fyldes op med de ansøgere, der har kortest afstand til skolen. De overskydende elever fordeles herefter til andre skoler og kan dermed få længere skolevej.

Lang vejafstand er ligegyldig for mig!

Fordelingsudvalget må ikke tage dette individuelle hensyn.

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat

Tlf. 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid alle hverdage 10-13

Mail: fordeling@regionh.dk


 

Redaktør