FAQ om fordelingen af elever til gymnasier og hf

​Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om fordelingen af elever til gymnasier og hf.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Adresse:

Hvad er min bopælsadresse?
Din bopælsadresse, er den adresse, som fremgår af folkeregisteret.

Hvis du bor på skift hos dine forældre har du stadigvæk kun én adresse, nemlig den der fremgår af folkeregisteret.

Hvis du bor på efterskole på fx Bornholm eller Fyn og har registreret skolen som din bopæl eller har oplyst skolens adresse i din uddannelsesplan, er det vigtigt, at du skriver til din 1. Prioritetsskole og oplyser din permanente adresse hos din mor eller far. Hvis du ikke gør det, vil du blive henvist til fordeling på fx Bornholm eller Fyn.

Hvis du har fået ny adresse, efter uddannelsesplanen blev underskrevet, skal du sende oplysning om den nye adresse til din 1. prioritetsskole og vedlægge dateret folkeregisteroplysning.

Hvis du allerede ved, hvilken nye adresse du får, når du søger i marts, skal du skrive en bemærkning herom i uddannelsesplanen.

Jeg skal flytte til hovedstadsregionen fra Jylland eller Fyn - hvad gør jeg?
Du skal hurtigst muligt ringe til rektor på det gymnasium, som du forventer at komme til at bo ved og sende din uddannelsesplan til skolen efter nærmere aftale med rektor.

Du bliver derved registreret i fordelingssystemet, men du har ikke krav på optagelse på den skole, som du har ringet til. Så snart du kender din præcise adresse skal du sende oplysning herom til det gymnasium, som du har kontaktet.

Har jeg krav på en plads i hovedstadsregionen, når jeg bor på Sjælland, Lolland eller Falster?
Hvis du har søgt en eller flere skoler i hovedstadsregionen vil din ansøgning blive behandlet som alle andre ansøgere. Det betyder, at din ansøgning som udgangspunkt afgøres under hensyn til din transporttid sammenholdt med andre ansøgere.

Derfor kan afgørelsen af din sag også indebære, at du bliver optaget på en skole i det område, hvor du bor. ​

Fordelingskriterier:

Er min særlige tilknytning til en skole et fordelingskriterium?
Nej, fordelingsudvalget har ikke mulighed for at tage hensyn til, at du har søskende eller gode venner på skolen. Det samme gælder, hvis dine forældre har gået på skolen, eller at du har været i brobygning på skolen. ​

Kapacitet 2016:

Se gymnasiekapaciteten i Region Hovedstaden 2016 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Handikap:

Jeg har behov for, at der udvises særlige hensyn.
Du har måske haft en svær tid med sygdom eller dødsfald i familien.
Du har måske oplevet at blive mobbet, eller du vil ikke kunne fungere på et gymnasium på grund af klikedannelser eller fraktioner af forskellig karakter.

Det er alt sammen forhold, som ikke giver fordelingsudvalget mulighed for at indplacere dig på en af dine prioriteringer som handikappet. I det omfang fordelingsudvalget har kendskab til dine særlige behov, vil der så vidt muligt blive vist hensyn for at undgå en uhensigtsmæssig indplacering på en skole. ​

Skolestart:

Jeg ønsker at udskyde min skolestart et år.
Ring til rektor på din 1. prioritet, som afgør spørgsmålet. ​

Skole og studieretning:

Har jeg krav på at få et af mine ønsker opfyldt?
Nej, ingen ansøgere har krav på at få deres ønsker om indplacering på skole opfyldt.

Kan det være rigtigt, at jeg har søgt tre skoler eller flere uden at få et eneste ønske opfyldt?
Ja, ikke alle ansøgere bliver optaget på en af de skoler, de har prioriteret.
Læs mere om, hvordan vi behandler din ansøgning​ 


Har jeg krav på at få opfyldt mit ønske om studieretning på stx?
Nej, ingen har krav på at få opfyldt deres ønske om studieretning.

Kan jeg ændre mit ønske om skole, efter jeg har søgt?
Du kan som udgangspunkt kun ændre prioriteringsrækkefølgen, hvis du ønsker at prioritere en skole, der ikke har fået flere ansøgere, end de har plads til at optage.

Er der skoler, som kun har plads til at optage 1. prioritetsansøgere?
Ja, der er hvert år mange skoler, som

 • kun har plads til at optage elever, der har søgt dem som 1. prioritet,
 • langt fra har plads til at optage alle dem, der har søgt skolen som 1. prioritet.

Jeg er optaget på et gymnasium, der ikke oplyser om den studieretning, jeg ønsker.
Dit ønske om studieretning er en forhåndstilkendegivelse, og du skal under grundforløbet endeligt ønske studieretning.

Derfor er det ikke en fejl, at dit ønske om studieretning ikke fremgår.

Hvad er en kategori og en studieretning på stx?
Der er følgende fire hovedkategorier:

 • Kunstneriske
 • Naturvidenskabelige
 • Samfundsvidenskabelige
 • Sproglige

Under hver hovedkategori er der flere studieretninger.

Sagsbehandling og svar på ansøgning:

Hvorfor går der så lang tid, før jeg får svar på min ansøgning?
Unge kan i én og samme uddannelsesplan i prioriteret rækkefølge søge en erhvervsfaglig uddannelse, erhvervsgymnasial uddannelse (hhx og htx) samt toårig hf og almengymnasial uddannelse (stx)

Alle ansøgninger skal være undersøgt i prioriteret rækkefølge.

Derfor kan ansøgerne først få svar på deres ansøgning til stx og toårig hf i slutningen af maj måned.

Hvorfor har jeg ikke fået svar på min ansøgning?
Har du fået en kvittering fra den skole, som du har søgt som 1. prioritet? Hvis ikke, skal du ringe eller maile til skolen hurtigst muligt.

Har du fået en kvittering, men ikke senest den 24. maj modtaget svar på, hvor du skal starte, skal du maile til fordeling@regionh.dk.

Hvorfor har jeg ikke fået svar på min genbehandlingssag?
Alle svar på genbehandlingssager fremsendes per mail.

Svar på din klage sendes kun per mail til den adresse, som du har skrevet i din genbehandlingssag – så husk at tjekke din mail!

Hvis du ikke har oplyst en e-mail adresse i din klage, sendes svaret til den e-mailadresse, som fremgår af din uddannelsesplan, og har du ikke oplyst egen e-mailadresse i uddannelsesplanen, fremsendes afgørelsen til den af dine forælders e-mail, som fremgår af uddannelsesplanen.

Hvis du stadig ikke mener, at du har modtaget svar på genbehandlingssagen, skal du sende en mail til genbehandlingssager@regionh.dk.

Hvorfor skal jeg vente med at få svar, når andre allerede har fået svar?
De andre, som får et tidligere svar på deres ansøgning har søgt

 • stx, på et gymnasium, der har plads til at optage alle ansøgere
 • f.eks. stx som 1. prioritet og hhx eller htx som 2. prioritet og får plads på hhx/htx-ønsket. Såfremt det sker, vil du stadig få tilsendt brev/e-mail den 22. maj 2015 fra det stx-gymnasium, som var din 1. prioritet.

Transporttid:

​Hvordan opgøres transporttiden?
Transporttiden opgøres via opgørelser fra samme digitale søgemaskiner, for at sikre, at alle ansøgere behandles lige. Alle elevers transporttid er beregnet efter både transporttid på cykel og transporttid med offentlig transport. Transporttiden på cykel er opgjort efter www.Ibikecph.dk . Transporttiden med offentlig transport er opgjort efter www.rejseplanen.dk og sådan, at alle elever cykler i almindeligt tempo til og fra offentlige transportmidler. Transporttiden er generelt vurderet efter ankomsttidspunkt til skole kl. 07:55.

Alle elevers korteste transporttid lægges til grund for vurderingen af transporttiden. Det gælder, uanset om det er transporttiden på cykel eller med offentlig transport, der er den korteste.

Bemærk, at fordelingsudvalget har ret til at skønne over:

 • Hvem der både er nærtboende og lettere kommer frem til skolen ved at cykle eller gå,
 • Hvad der er en rimelig geografisk afstand målt i transporttid, men transporttiden må max være 60 minutter, når elever fordeles til en skole, som de ikke selv har søgt.
 • Om en ansøger bør indplaceres på en skole, fordi han/hun ikke ellers kan få plads inden for en rimelig geografisk afstand
 • Handikap i forhold til transporttid.

Bemærk at transporttid ikke er relevant for de elever, der efter rektors vurdering har særlige faglige forudsætninger i forhold til et gymnasiums særlige profil. Der er to gymnasier med særlig profil: Aurehøj Gymnasium og Skt. Annæ Gymnasium.

Jeg er uenig i opgørelsen af transporttid.

Fordelingsudvalget kan ikke tage dette hensyn.

Alle ansøgeres transporttid behandles ens og opgøres via samme digitale søgemaskiner. Der tages ikke hensyn til ansøgerens egne testkørsler og tidsmålinger eller anvendelse af andre digitale søgemaskiner, rejseplanen.dk, ibikecph.dk.

Er det en fejl, at jeg er blevet optaget på en skole, som jeg har længere transporttid til end min 1. prioritet?
Nej, transporttidskriteriet er et hensyn til, at skolerne fyldes med de ansøgere, der har kortest transporttid til skolen. De overskydende elever fordeles herefter til andre skoler og kan dermed få længere transporttid.

Lang transporttid er ligegyldigt for mig.
Fordelingsudvalget må ikke tage dette individuelle hensyn.

Jeg har kørelejlighed af betydning for mit skolevalg.
Fordelingsudvalget må ikke tage dette individuelle hensyn. ​


Kontakt Os

Tlf. 38 66 55 44

Mail: fordeling@regionh.dk​


Redaktør