Sådan behandler vi din ansøgning

Hvis du søger stx eller hf på en skole, der har flere ansøgere end pladser, bliver du optaget på en skole efter det regelsæt, som Undervisningsministeriet har udstedt.

​​​​​​​​​​​​​

Optagelsesbekendtgørelsen

Regelsættet for elevfordelingen fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelser:

 • Optagelsesbekendtgørelsen - læs her
 • Bekendtgørelse om en vis adgang til fordeling ud fra lokale forhold af elever til almene gymnasieale uddannelser - læs her

Behandlingen af din ansøgning afhænger af, om skolen har plads til at optage alle optagelsesberettigede 1. prioritetsansøgere, eller om den har fået flere førsteønsker, end den har plads til. Når skolen 

 • har plads til at optage alle 1. prioritetsansøgere, får du automatisk plads på skolen

 • ikke har plads til at optage alle 1. prioritetsansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få plads på

  • Din 1. prioritet

  • Din 2.-5. prioritet

  • En skole, som du ikke selv har søgt

Bemærkninger:

Fordelingsudvalget lægger som udgangspunkt transportafstanden til grund. Afstanden opgøres via Google Maps for at sikre, at alle ansøgere behandles lige. Læs mere i FAQ under: Sådan opgøres afstanden.

Fordelingsudvalget kan uanset transportafstanden indplacere dig på en skole, hvis

 1. du ikke ellers kan få plads inden for en rimelig geografisk afstand
 2. du er handicappet
 3. du har særlige forudsætninger i forhold til skolens særlige profil (gælder gymnasierne: Aurehøj, Rysensteen og Skt. Annæ).

Hvem kan få plads på sin 1. prioritet?

I udgangspunktet bliver din transportafstand sammenholdt med alle andre, der har søgt skolen som 1. prioritet. Dem, der har kortest transportafstand, optages som udgangspunkt (Se dog ovenfor under bemærkninger).

De ansøgere, der ikke er plads til, bliver fordelt til andre skoler, også selvom de får længere transporttid, end de ville have haft til 1. prioriteten. 

Hvem kan få plads på sin 2.-5. prioritet?


Dine ønsker imødekommes i prioriteret rækkefølge, således at f.eks. 2. prioritet imødekommes før 3. prioritet osv.

Fordelingsudvalget undersøger, om din 2. prioritet har plads til at optage ansøgere, når alle dem, der har ønsket skolen som 1. prioritet, er optaget på skolen.

Hvis skolen:

 • Har plads til at optage alle, der har søgt skolen som 2. prioritet, får du plads på skolen,

 • Ikke har plads til at optage alle, der har søgt skolen som 2. prioritet, bliver det undersøgt, hvad din transportafstand er sammenholdt med alle andre, der også har søgt skolen som 2. prioritet. Dem der bor tættest på optages som udgangspunkt. (Se dog ovenfor under bemærkninger).

Hvis skolen herefter ikke har plads til at optage dig, bliver det undersøgt, om din 3., 4. eller 5. prioritet har plads til at optage dig.

Da dine ønsker bliver imødekommet i prioriteret rækkefølge søges din 3. prioritet imødekommet før 4. prioritet osv.

Hvem bliver optaget på en skole, de ikke har søgt?

Hvis det ikke lykkes at finde en plads på en af dine prioriterede skoler, vil fordelingsudvalget indplacere dig på en skole, som du ikke selv har søgt.

Ved valget mellem flere ansøgere lægges transporttiden til grund, så dem, der bor tættest på skolen, optages først. Sådan fortsættes indtil der ikke er flere pladser. De elever, der bor længst væk fra skolen, fordeles til andre skoler, også selvom de får længere transporttid.

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat:

Telefon: 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid alle hverdage 10-13

Mail: Fordeling@regionh.dkRedaktør