Sådan behandler vi din ansøgning

Hvis du søger stx eller hf på en skole, der har flere ansøgere end pladser, bliver du optaget på en skole efter det regelsæt, som Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt.

​​​​​​​​​​​​​

Optagelsesbekendtgørelsen

Regelsættet for elevfordelingen fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelser:

Behandlingen af din ansøgning afhænger af, om skolen kan reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, eller om den har fået flere førsteønsker, end den har plads til. Når skolen

  • Kan reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, får du automatisk reserveret en plads på skolen
  • Ikke kan reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få reserveret plads på
    1. Din 1. prioritet
    2. Din 2.-5. prioritet
    3. En skole, du ikke selv har søgt.

Fordelingskriterier – opgørelse af vejafstand m.v.

Fordelingsudvalget lægger som udgangspunkt vejafstanden til grund. Afstanden opgøres via Google Maps for at sikre, at alle ansøgere behandles lige. Læs mere i FAQ under afsnittet "Sådan opgøres afstanden".

Fordelingsudvalget kan på trods af ansøgers vejafstand reservere plads til elever med handicap, forudsætninger i forhold til skolens særlige profil (gælder gymnasierne: Aurehøj, Frederiksberg og Sankt Annæ) og elever, som ikke kan henvises, fordi deres transporttid vil overstige 60 minutter.

Hvem kan få reserveret plads på sin 1. prioritet?

I udgangspunktet bliver din vejafstand sammenholdt med alle andre, der har søgt skolen som 1. prioritet. Dem, der har kortest vejafstand, får som udgangspunkt reserveret en plads på skolen (Se dog ovenfor under bemærkninger).

De ansøgere, der ikke er plads til, får reserveret plads på andre skoler, også selvom de får længere transporttid, end de ville have haft til 1. prioriteten.

Hvem kan få reserveret plads på sin 2.-5. prioritet?

Dine ønsker imødekommes i prioriteret rækkefølge, således at f.eks. 2. prioritet imødekommes før 3. prioritet osv.

Fordelingsudvalget undersøger, om ansøgerens 2. prioritet kan reservere plads til ansøgere, når alle dem, der har ønsket skolen som 1. prioritet, har fået reserveret plads på skolen.

Hvem fordeles til en skole, de ikke selv har søgt?

De elever, som af pladsmæssige grunde ikke kan fordeles til en af deres prioriteter, fordeles til en skole med ledige pladser, forudsat at skolen ligger inden for en offentlig transporttid på max 60 minutter.

Hvad betyder pladsreservationen?

Når du har fået reserveret plads, er du sikret plads på den pågældende skole, hvis du lever op til gymnasielovens adgangsbetingelser.

Læs mere om adgang og optagelse til de gymnasiale uddannelser på Børne- og Undervisningsministerets hjemmeside.
 


Redaktør