Tidsplan og svarfrister

Her kan du både få oplysninger om, hvornår du kan forvente svar på, hvilken skole du er optaget på, og om dine muligheder for at klage.

​​​​​​​​​​​

Fordelingen af elever 2020

Senest den 30. april 2020 afsendes svar til alle ansøgere til stx og toårigt hf på deres ansøgning.

  • De ansøgere, som får reserveret plads på deres 1. prioritet, får kun besked i ansøgerens e-boks fra skolen.
  • De ansøgere, som ikke får reserveret plads på deres 1. prioritet får både besked i ansøgerens e-boks fra den skole, som de har ønsket som 1. prioritet og fra den skole, som de har fået reserveret plads på, eventuelt via husstandsomdelt post.

Ansøgere kan i to situationer få et tidligere svar på deres ansøgning:

Det gælder dem, der har søgt

  • Stx, når gymnasiet kan reservere plads til alle ansøgere
  • Fx stx som 1. prioritet og hhx eller htx som 2. prioritet, og får reserveret plads på hhx/htx-ønsket. Såfremt det sker, vil din 1. prioritetsskole stadig sende besked til dig den 30. april 2020.

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat

Tlf. 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid alle hverdage 10-13

Mail: fordeling@regionh.dk

Genbehandling af ansøgninger

De ansøgere, som modtager besked i e-boks den 30. april 2020, kan senest to uger efter bede om at få deres ansøgning genbehandlet, hvis de ikke er tilfredse med den indplacering, som de har fået.

Fordelingsudvalget afgør klagerne. Afgørelse af genbehandlingssagerne forventes udsendt pr. e-mail den 27. maj 2020 i e-boks.

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat

Tlf. 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid alle hverdage 10-13

Mail: genbehandlingssager@regionh.dk

Retslige klager

Hvis din sag har været genbehandlet, kan du klage over retslige spørgsmål i genbehandlingssagen, men ikke over fordelingsudvalgets skøn over reservation af pladser til ansøgere på de enkelte institutioner.

Retslig klage skal være indgivet senest den 10. juni 2020. Fordelingsudvalget vil udarbejde en udtalelse, som klageren får i høring i syv dage. Derefter optages sagen til afgørelse af Region Hovedstaden.

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat

Tlf. 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid alle hverdage 10-13

Mail: retsligeklager@regionh.dk

 

Redaktør