​​

Gymnasium og hf

​Hvert år er der skoler, som har flere ansøgere til stx og hf, end der er pladser til. Gymnasiernes fordelingsudvalg omfordeler derfor nogle ansøgere til andre skoler. Region Hovedstaden stiller sekretariat til rådighed for fordelingsudvalgene. Regionen er også med til at koordinere det samlede udbud af de gymnasiale uddannelser stx, to-årigt hf, hhx og htx. Se den kapacitet, skolerne selv har oplyst.

**Orienteringsmøder på de gymnasiale uddannelser vil blive offentliggjort i efteråret 2020**