Regional vækst- og udviklingsstrategi

Med den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Hovedstaden sammen med kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, sat sig som mål at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. 

​Vi arbejder for, at virksomhederne kan få medarbejdere med de rette kompetencer. Og for at der skal være stærke uddannelsestilbud til både unge og voksne.

Fremskrivninger viser, at der i de kommende år vil blive mangel på faglært arbejdskraft, og derfor er der i den regionale vækst- og udviklingsstrategi stort fokus på at sikre flere faglærte. Vi arbejder for, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse og for, at flere skal gennemføre efter- og videreuddannelse.  

Vi har også sat mål for at øge tiltrækningen af internationale talenter, styrke talentudviklingen på alle uddannelsesniveauer og styrke det internationale perspektiv i små og mellemstore virksomheder.

Vækstmål

Vi har et vækstmål om, at erhvervslivet har adgang til kompetent dansk og international arbejdskraft, og at det skal være attraktivt at etablere virksomhed og investere i hovedstadsregionen. Vi er gået sammen med regioner og kommuner på Sjælland og i Skåne om at markedsføre hovedstadsregionen som "Greater Copenhagen" for at sikre høj beskæftigelse og internationale investeringer.

Livskvalitetsmål

Arbejdsmarkedet i hovedstadsregionen vil i de kommende år mangle faglært arbejdskraft og antallet af ufaglærte stillinger vil falde. Derfor har vi som mål, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, herunder at endnu flere end i dag gennemfører en erhvervsuddannelse. Med en uddannelse i ryggen, får de bedre mulighed for at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Læs mere om den regionale vækst- og udviklingsstrategi her.

Læs mere om Greater Copenhagen-samarbejdet her.

Redaktør