Efter ansøgningsfristen 1. marts

​Her kan du finde de oftest stillede spørgsmål efter ansøgningsfristen den 1. marts. Hvis du ikke finder svar, er du velkommen til at kontakte Fordelingsudvalgenes Sekretariat. 

Hvorfor fik jeg ikke plads på min 1. prioritet?

Her kan du se, hvor mange ansøgere, der har fået reserveret foreløbig plads på alle stx- og hf-skoler i Region Hovedstaden. Du kan også se den længste afstand for de ansøgere, der har fået plads på den enkelte skole. Afstanden for den enkelte ansøger måles fra skolens hovedadresse til ansøgerens bopæl via Google Maps.

HF 2021.pdf
 
Bemærk, at ansøgerne til stx og hf fordeles efter afstand mellem skole og bopæl – der er dog undtagelser, som du kan læse mere om her.

Du kan læse om reglerne for elevfordeling her

Hvis du ønsker at få din ansøgning genbehandlet, kan du læse mere her

Hvad gør jeg, hvis jeg er uenig i opgørelsen af vejafstand? 

Du er altid velkommen til selv at måle afstand mellem din bopæl og den skole, du har søgt via Google Maps. Du skal bruge skolens hovedadresse. Der kan ikke anvendes andre digitale søgemaskiner.
 
Du skal vide, at de ansøgere, som bor tættest på skolen, får reserveret en plads først. Resten omfordeles til andre skoler, hvis skolen ikke har plads til alle 1. prioritetsansøgere. Alle opgørelser af afstand sker på samme grundlag (gå, cykle, køre bil), sådan at den korteste afstand lægges til grund for fordelingen.
 
Hvis du har lokalt kendskab til, at der efter den 1. marts - og dermed efter du har sendt din ansøgning - vil ske væsentlige ændringer i din vejafstand, skal du kontakte din 1. prioriterede skole (fx åbning af nye veje eller broer).
 

Jeg skal flytte – hvad gør jeg? 

Hvis du har fået ny bopæl efter din ansøgning er sendt, skal du hurtigst muligt sende oplysning om den nye bopæl til din 1. prioritetsskole og vedlægge dateret folkeregisteroplysning. Hvis du allerede ved, hvilken ny bopæl du får, når du søger senest 1. marts, skal du skrive en bemærkning om det i uddannelsesplanen.  
 
Hvis din 1. prioritetsskole er overansøgt, har du med skolens kvitteringsbrev fået et bilag, der vejleder dig om, hvad du skal gøre i tilfælde af flytning. Hvis din flytning sker over så stor afstand, at den har afgørende betydning for dit valg af skole, skal du hurtigst muligt kontakte den skole, som du forventer at komme til at bo tæt på.
 

Hvad sker der hvis jeg skal flytte, men allerede har fået reserveret en plads?

Hvis du allerede har fået besked om, at du har fået reserveret foreløbig plads på en skole, skal du kontakte skolen og oplyse din nye adresse.
 

Jeg har fået afslag fra min 1. prioritet og et brev om pladsreservation fra en skole, jeg ikke har ønsket. Hvornår hører jeg fra de andre prioriteter?

Du modtager kun brev fra din 1. prioritet og brev fra den skole, hvor du har fået reserveret foreløbig plads.
Hvis du har fået et brev om pladsreservation fra en skole, du ikke har ønsket, betyder det, at der ikke var plads til dig på dine øvrige prioriteter. 


Vi bor på samme vej. Hvorfor har min veninde fået reserveret plads på den lokale skole og ikke jeg?

I hovedstadsområdet, hvor skolerne ligger tæt, er det ofte få meter der afgør, om du kommer ind på din 1. prioritet. Derfor kan din veninde lidt længere nede af vejen godt blive optaget på en skole, imens du bor for langt væk og derfor du sendes videre til dine øvrige prioriteter.

Redaktør