Afstand fra skole til bopæl er afgørende

​Vejafstanden fra skolen til din bopæl er afgørende for, om du får plads. Hvis du ikke får plads på din 1. prioritet, undersøger fordelingsudvalgene, om du kan få plads på de andre skoler, du har prioriteret. Fordelingsudvalgene følger reglerne i optagelsesbekendtgørelsen.

​Vejafstand opgøres via Google Maps

Fordelingsudvalget lægger som udgangspunkt vejafstanden fra skolen til din bopæl til grund for elevfordelingen. Afstanden opgøres via Google Maps for at sikre, at alle ansøgere behandles lige. Afstanden bliver målt både til fods, på cykel og i bil. Det er den korteste afstand, der bliver brugt, når elever fordeles. 


Hvem kan få reserveret plads på sin 1. prioritet? 

I udgangspunktet bliver din vejafstand sammenlignet med alle andre, der har søgt skolen som 1. prioritet. Dem, der har kortest vejafstand, får som udgangspunkt reserveret en foreløbig plads på skolen.

De ansøgere, der ikke er plads til, får reserveret foreløbig plads på andre skoler, også selvom de får længere afstand, end de ville have haft til 1. prioriteten. 


Hvem kan få reserveret plads på sin 2.-5. prioritet?   

Fordelingsudvalget undersøger, om ansøgerens 2. prioritet har ledige pladser, når alle dem, der har ønsket skolen som 1. prioritet, har fået reserveret plads på skolen. Hvis der er ledige pladser, er det de 2. prioritetsansøgere, der bor tættest på, der får plads. Hvis skolen har plads til flere, når alle 2. prioritetsønsker har fået reserveret plads, undersøges hvilke 3. prioritetsansøgere, der er plads til osv. 

  

Hvem fordeles til en skole, de ikke selv har søgt? 

De elever, som af pladsmæssige grunde ikke kan fordeles til en af deres prioriteter, fordeles til en skole med ledige pladser, forudsat at skolen ligger inden for en transporttid med kollektiv transport på max 60 minutter. Transporttiden opgøres ens for alle, og det forudsættes, at ansøgere cykler op til 5 km både til og fra kollektiv transport. 

  

Hvad betyder pladsreservationen? 

Når du har fået reserveret foreløbig plads, er du sikret plads på den pågældende skole, hvis du lever op til gymnasielovens adgangsbetingelser. 

Læs mere om adgangsbetingelse og optagelse til de gymnasiale uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside eller på ug.dk


Redaktør