Regler for elevfordeling

Du er ikke automatisk sikret en plads på din 1. prioritetsskole. Dine muligheder for at få plads afhænger af, om din 1. prioritetsskole kan reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, eller om den har fået flere førsteønsker, end den har plads til.

​Regler og proces

Behandlingen af din ansøgning afhænger af, om den skole du har søgt som 1. prioritet kan reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, eller om den har fået flere førsteønsker, end den har plads til. 

Når skolen kan reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, får du automatisk reserveret en plads på skolen. 
 
Når skolen ikke kan reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, afgør et fordelingsudvalg med udgangspunkt i afstandskriteriet, om du kan få reserveret plads på din 1. prioritet, din 2.-5. prioritet, eller en skole, du ikke selv har søgt. 
 
Hvis du søger stx eller hf på en skole, der har flere ansøgere end pladser, får du reserveret foreløbig plads på en skole efter de regler, der fremgår af optagelsesbekendtgørelsen og lov om de gymnasiale uddannelser.
 
Redaktør