Særlige forhold

​Der kan være særlige forhold, hvor afstandskriteriet tilsidesættes, og en ansøger kan få reserveret en plads på sin 1. prioritetsskole uanset vejafstand. Du kan læse mere om disse særlige forhold og om forhold fordelingsudvalgene ikke kan tage hensyn til her.

Forhold, der tages hensyn til

Vær opmærksom på, at en skole kan vælge at tilsidesætte afstandskriteriet og reservere en direkte plads til 1. prioritetssøgere, hvis de:

 • skal gå et skoleår om
 • har fået orlov til udenlandsophold sidste år
 • hvis de er ansøgere til Pre-IB (diplom program)
 • er diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelser og søger et særligt tilrettelagt forløb
 • er eliteidrætsudøvere godkendt af Team Danmark, KL eller en kommunal eliteidrætsorganisation
 • er ansøgere til Musikalsk Grundkursus
 Din 1. prioritetsskole ser også efter, om du i din ansøgning skriver, at du
 • har et handicap
 • søger optagelse på særlig profil (Aurehøj, Frederiksberg og Sankt Annæ gymnasier)
fordi fordelingsudvalget kan beslutte at reservere plads til dig på den baggrund uanset afstanden fra skolen til din bopæl.

Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende for din ansøgning, skal du huske at sende de nødvendige oplysninger til den skole, du vil søge som 1. prioritet inden 1. marts. Kontakt skolen for at høre nærmere. 

Forhold, der IKKE tages hensyn til 

Når et fordelingsudvalg behandler din ansøgning, må de ikke tage hensyn til:
 • Om du har gode eller dårlige karakterer 
 • Om du har været udsat for mobning
 • Om du har søskende eller gode venner på den skole, du helst vil gå på 
 • Om dine forældre har gået på skolen 
 • Om du har været i brobygning på skolen 
 • Om du har haft en svær tid, fx med sygdom eller dødsfald i familien 
 • At du ikke vil gå på et gymnasium i nærheden af, hvor du bor fx på grund af klikedannelser eller fraktioner af forskellig karakter 


Redaktør