Kapacitet – hvor mange elever kan de enkelte skoler reservere foreløbig plads til?

​Region Hovedstaden indberetter antallet af pladser på hver skole til Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af den kapacitet, som skolerne selv indmelder. Regionens rolle er at sikre et bredt og varieret udbud af uddannelser i hele regionen.

​Kapacitet - Regionens rolle

Hvert år indberetter Region Hovedstaden optagekapaciteten på stx, toårig hf, hhx og htx til Børne- og Undervisningsministeriet. Indberetningen sker på baggrund af den kapacitet, som skolerne selv indmelder til Region Hovedstaden. 

Nedenfor kan du se kapaciteten for skoleåret 2021/22.

Du finder optagekapaciteten for 2021/22 på de enkelte gymnasier her

Region Hovedstaden har en koordinerende rolle i forhold til at sikre en passende kapacitet i alle dele af regionen.
 
Det betyder blandt andet, at regionen udarbejder fremskrivninger af, hvor mange ansøgere, der vil være til stx og hf i de kommende år. På den baggrund vurderer regionen, om kapaciteten passer.  


Redaktør