Kapacitetslofter

​Region Hovedstaden har en koordinerende rolle og skal sammen med skolerne sikre, at der er et bredt og varieret udbud af uddannelser.

​Et værktøj til at styre kapaciteten

Hvis Region Hovedstaden vurderer, at kapaciteten er for stor på stx og toårig hf på de offentlige gymnasier - dvs. at der er for mange pladser i forhold til det forventede antal unge, der søger plads - kan regionsrådet anmode Børne- og Undervisningsministeren om at lægge loft over kapaciteten på et eller flere offentlige gymnasier. Det betyder, at Børne- og Undervisningsministeren kan beslutte, at en skole kun må optage et bestemt antal ansøgere til stx eller toårig hf.  

I skoleåret 2020/21 lagde Børne- og Undervisningsministeren loft over stx-kapaciteten på otte gymnasier efter anmodning fra regionsrådet i Region Hovedstaden.
 
Region Hovedstaden udarbejder jævnligt analyser, der sikrer et overblik over behovet for uddannelsespladser på stx og hf i hele regionen.
 
Find de nyeste her:
Strategisk vidensgrundlag for de gymnasiale uddannelser 2018.Redaktør