​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sådan klager du over tildelt plads

Vil du klage over tildelt plads på stx, hhx, htx, hf eller pre-IB kan du læse mere nedenfor.

Klagenfristen er udløbet den 11. juni 2023 kl. 23:59 og det er ikke længere muligt at klage over tildelt plads. 

Såfremt du fremsender en klage, vil den blive afvist.

​Du kan anmode Region Hovedstaden om at få genoptaget din sag, hvis du vil klage over den plads, du har fået reserveret.

Hvis du vil have din sag genoptaget, skal du henvende dig til regionen via digital post senest den 11. juni 2023.​

Regionen vil derefter genoptage sagen for at vurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold. Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, anmode om at få sagen genoptaget på dine vegne.

Region Hovedstaden forventer at udsende afgørelser af genoptagelsessager ultimo juni 2023.

Hvis du ikke får medhold i din genoptagelsessag, kan du klage til Børne- og Undervisningsministeriet over retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over retslige spørgsmål, hvis du ikke har søgt om genoptagelse af din sag.

Med retlige spørgsmål henvises der til overholdelse af elevfordelingsreglerne, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper m.v. Du skal sende din klage til Region Hovedstaden.

Fristen for at klage retsligt er 10 dage efter du har modtaget afgørelsen af din genoptagelsessag.

Derefter oversender Region Hovedstaden din klage til Børne- og Undervisningsministeriet senest 6 dage efter modtagelsen.
​​

Der kan ikke klages over Børne- og Undervisningsministeriets afgørelse.


​Du skal sende din anmodning om genoptagelse af din sag eller din klage over afgørelsen af genoptagelsessagen via digital post.

Du skal logge på borger.dk med MitID og skrive til:

Region Hovedstaden
13. Uddannelse
Gymnasiale ungdomsuddannelser

eller via 
Det er vigtigt, at du sender ansøgers fulde navn og cpr. nr. samt  alle relevante oplysninger vedrørende din sag og det, du klager over. Du kan vedhæfte bilag til din besked.

Hvis du ikke har MitID, skal du skrive til gymnasier@regionh.dk. Vær opmærksom på, at du ikke kan sende sikre oplysninger på denne måde.​

Reglerne om klageadgangen i elevfordelingen er fastsat i § 12 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ​kan læses på retsinformation.dk​

Du kan læse om elevfordeling her på siden eller på disse hjemmesider:

www.uvm.dk/elevfordeling

www.ug.dk/elevfordeling

​​
Redaktør