Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

​Regionsrådet i Region Hovedstaden koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene (VUC) i hovedstadsområdet og andre udbydere af den forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) indsatsen i Region Hovedstaden. 

​Kort over de syv voksenuddannelsescentres geografiske placering og udbredelse i Region Hovedstaden (dækningsområder)

Regionsrådet har en koordinerende opgave i forhold til den geografiske placering af udbuddet af den forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Koordineringen skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for den forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Det er de syv voksenuddannelsescentre Vestegnen HF og VUC, HF og VUC KBH SYD, Københavns VUC, Frederiksberg VUC og STX, VUC Lyngby, VUC Nordsjælland og Campus Bornholm, som har ansvaret for den forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i Region Hovedstaden. 

Voksenuddannelsescentrene udarbejder årligt planer for undervisningen og kan indgå driftsoverenskomster med andre aktører, som dermed kan tilbyde den forberedende voksenundervisning og/eller ordblindeundervisning for voksne. 

Regionsrådet i Region Hovedstaden skal høres om driftsoverenskomster og planer for undervisningen for den forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Se de to nedenstående videoer for at få mere viden om den forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Varighed: 01:11 min.


Varighed: 00:45 min.Redaktør