​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fremtidens Kompetencer

Det udfordrer udviklingen i Region Hovedstaden, at virksomhederne mangler arbejdskraft. Det er især medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer (STEM-kompetencer), samt faglærte og velfærdsuddannede, der er mangel på.  Samtidig står mange unge i hovedstadsregionen udenfor job og uddannelse, hvilket er et problem både for den enkeltes handlemuligheder i livet, og for den samlede arbejdsstyrkes potentiale. Derfor har Region Hovedstaden en række indsatser på benævnte områder, der skal bidrage til at løse nogle af udfordringerne. ​

Redaktør