Kapacitet på gymnasier

​På denne side kan du se optagekapaciteten på stx, toårig hf, hhx og htx for det kommende skoleår, sådan som kapaciteten er indberettet til Børne- og Undervisningsministeriet.

Region Hovedstaden har indberettet institutionernes oplysninger om optagekapacitet på de gymnasiale uddannelser for 2020 til Børne- og Undervisningsministeriet. Du finder den kapacitet, skolerne selv har oplyst her.


Regionsrådet har besluttet at anmode børne- og undervisningsministeren om at lægge loft over kapaciteten på stx på en række gymnasier for at sikre uddannelsesdækningen i Region Hovedstaden. Hvis børne- og undervisningsministeren imødekommer regionsrådets anmodning, vil kapaciteten på nogle gymnasier derfor blive ændret i forhold til den kapacitet, skolerne selv har oplyst.


Regionsrådet har anmodet om, at følgende gymnasiers optagekapacitet på stx reguleres som det fremgår nedenfor:
Borupgaard Gymnasium ønskes nedreguleret fra 15 klasser (435 pladser) til 14 klasser (406 pladser)
Nærum Gymnasium ønskes nedreguleret fra 14 klasser (427 pladser) til 13 klasser (396,5 pladser)
Gladsaxe Gymnasium ønskes nedreguleret fra 13 klasser (383,5 pladser) til 12 klasser (354 pladser)
Helsingør Gymnasium ønskes nedreguleret fra 9 klasser (270 pladser) til 8 klasser (240 pladser)
Frederikssund Gymnasium ønskes nedreguleret fra 6 klasser (174 pladser) til 5 klasser (145 pladser)
Høje-Taastrup Gymnasium ønskes nedreguleret fra 7 klasser (196 pladser) til 5 klasser (140 pladser)
Hvidovre Gymnasium ønskes nedreguleret fra 6 klasser (177 pladser) til 5 klasser (147,5 pladser)
Sydkysten Gymnasium ønskes nedreguleret fra 6 klasser (168 pladser) til 5 klasser (140 pladser)


Region Hovedstaden har som led i sin koordinerende rolle i 2016 gennemført en fremskrivning af kapaciteten på stx-uddannelsen. Som opfølgning hertil har regionen i 2018 gennemført en analyse af den forventede søgning på tværs af de fire gymnasiale uddannelser – stx, hf, hhx og htx – og eux. Du finder analyserne her:

Kapacitetsudredning for stx 2016
Strategisk vidensgrundlag for de gymnasiale uddannelser 2018.

Redaktør