Erhvervsskoler

​Region Hovedstaden er med til at koordinere det samlede udbud af erhvervsuddannelser i regionen. Det nyeste udbud har virkning fra august 2017. Ministeriet justerer udbuddet af erhvervsuddannelserne med års mellemrum.

​Regionsrådet har indstillingsret til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om placering af grundforløb 1 og 2, og udnyttede indstillingsretten i forbindelse med udbuddet af erhvervsuddannelser pr. 1. august 2017. Med dette udbud er regionsrådets målsætning om at opnå bedre geografisk uddannelsesdækning og stærke uddannelsesmiljøer opfyldt.

Uddannelserne er kommet tætter på de unge. Fremover vil ca. 42.000 unge i hovedstadsregionen have et tilbud om grundforløb 1 i den kommune, hvor de bor, og det er 3.000 flere end hidtil.

Uddannelsesmiljøet styrkes, især fordi skolerne er gået sammen om campusdannelser, så der er flere elever inden for flere forskellige hovedområder på samme sted. Der etableres to helt nye campus, og på tre adresser, hvor der allerede er et uddannelsestilbud, udvides tilbuddet til et campus med flere hovedområder.

De fire hovedområder er: Omsorg, sundhed og pædagogik; Kontor, handel og forretningsservice; Teknologi, byggeri og transport; og Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Campusdannelserne giver mulighed for mere projektorienteret og tværgående undervisning, og skolerne samarbejder om større involvering af virksomheder i undervisningen.

Antallet af grundforløb 2, der er knyttet til den konkrete faglige uddannelse, øges også i det fremadrettede udbud.

Forbedringerne af udbuddet af erhvervsuddannelserne er skabt i tæt dialog mellem Region Hovedstaden, kommuner og udbyderne af erhvervsrettede uddannelser.

Hvis du er interesseret i at se, hvilke uddannelser den enkelte skole/udbyder tilbyder, kan du finde informationerne på skolens egen hjemmeside.

Redaktør