Kapacitet på gymnasier

​På denne side kan du se optagekapaciteten på stx, toårig hf, hhx og htx for det kommende skoleår, sådan som kapaciteten er indberettet til Undervisningsministeriet.

Se kapacitetsfordelingen og hent PDF'en her.

Region Hovedstaden og de selvejende offentlige gymnasier koordinerer sammen kapaciteten på stx og hf-uddannelserne. Antallet af ansøgere til stx er steget markant i perioden 2007-2016, og kapaciteten på gymnasierne er derfor øget. Dog henvises der årligt omkring 500 ansøgere til gymnasier, de ikke har søgt. Region Hovedstaden har taget initiativ til ”Kapacitetsudredning for stx”, som Epinion har udarbejdet, for at belyse behovet for kapacitet på stx-uddannelsen i perioden 2016-2025. Analysen peger bl.a. på, at der frem mod 2025 kommer flere ansøgere til stx især omkring København.

Du kan læse ”Kapacitetsudredning for stx” her.

Redaktør