Kapacitet på gymnasier

​På denne side kan du se optagekapaciteten på stx, toårig hf, hhx og htx for det kommende skoleår, sådan som kapaciteten er indberettet til Undervisningsministeriet.

Region Hovedstaden har indberettet institutionernes oplysninger om optagekapacitet på de gymnasiale uddannelser for 2019 til Undervisningsministeriet. Du finder optagekapaciteten her.


Region Hovedstaden har som led i sin koordinerende rolle i 2016 gennemført en fremskrivning af kapaciteten på stx-uddannelsen. Som opfølgning hertil har regionen i 2018 gennemført en analyse af den forventede søgning på tværs af de fire gymnasiale uddannelser – stx, hf, hhx og htx – og eux. Du finder analyserne her:

Kapacitetsudredning for stx 2016
Strategisk vidensgrundlag for de gymnasiale uddannelser 2018.

Redaktør