A2 - Tværsektorielt samarbejde om indsatsen over for mennesker med sindslidelse (ikke-psykotiske) og misbrug (dobbeltdiagnoser)

Projekt A - Tværsektorielt samarbejde om indsatsen over for mennesker med ikkepsy​kotisk sind​slidelse og misbrug dobbeltdiagnoser

Projektbeskrivelse (pdf-fil åbner i nyt vindue) 

Evaluering (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Redaktør