D2 - Vedr. bedre koordinering af indlæggelser og udskrivninger - etablering af ordning med samordningskonsulenterne

Projekt D - Vedr. bedre koordine​ring af indlæggelser og udskrivninger etablering af ordning med samordnin​gskonsulenter

Projektbeskrivel​​se (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Evaluering (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Redaktør