Aktiviteter, møder og workshops

UNGEPANELERNE I DANMARK samles flere gange i løbet af året til nationale aktiviteter, panelmøder og workshops, hvor vi drøfter fælles mærkesag​er og lægger strategi for involvering af relevante interessenter (fx regionspolitikere, hospitalsadministratorer og Folketingets sundhedsudvalg).​

Ud over at deltage i planlægningen​ af landsdækkende initiativer til at forbedrede forhold for syge unge, trænes de unge i advocacy og rådgivning af beslutningstagere, så de er klædt på til at være UNGEPANELERNE I DANMARK's stemme udadtil.​

2020

Folkemødet, F8 Danske Regioners telt, fredag den 12. juni kl. 17.25-18.05.

Debat: Hvordan sikrer vi, at flere kronisk syge unge får en uddannelse?

20 procent af en ungdomsårgang lider af en kronisk fysisk eller mental sygdom, som påvirker dagligdagen. De unge har svært ved at leve op til uddannelsessystemets krav, hvor fraværsregler, manglende vejledning fra studievejledere og utilstrækkelig støtte ved funktionsnedsættelse udgør væsentlige benspænd. Samtidig er sundhedssystemet heller ikke gearet til at håndtere kronisk syge unges muligheder for at leve et normalt ungdomsliv med bl.a. uddannelse trods sygdom. Så hvad skal der til af politiske handlinger og praksisforandringer i sundheds- og uddannelsessystemet for, at flere unge gennemfører en uddannelse? Vi spørger et panel af politikere og unge.

2019

UNGEPANELERNE I DANMARK deltager i workshop om nye optageområder for kvinde-barn-specialerne i Region Hovedstaden 

Mandag d. 7. oktober deltager UNGEPANELERNE I DANMARK i opstartsworkshoppen om nye optageområder for kvinde-barn-specialerne, hvor de vil bidrage med de unges perspektiver i udviklingen af et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg. Tilde, Louise, Laura og Sahra vil repræsentere ungepanelerne fra Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital.  

UNGEPANELERNE I DANMARK mødes med Advisory Board mandag d. 30. september 
Vi afholder andet møde med Advisory Board. Laura og Henriette vil deltage i mødet som repræsentanter fra UNGEPANELERNE I DANMARK. 

UNGEPANELERNE I DANMARK til NPCM, torsdag d. 19 september 2019 

UNGEPANELERNE I DANMARK er inviteret til Nordisk Pædiatrisk Cardiologisk Møde d. 19. september, hvor vi vil deltage i to poster walks. Her vil vi bl.a. fortælle om unges udfordringer i sundhedsvæsnet og UNGEPANELERNE I DANMARKs arbejde. 

Landsmøde i UNGEPANELERNE I DANMARK lørdag d.28.september, kl. 12-16 

Vi afholder årets andet landsmøde. Her skal vi bl.a. byde de nye ungepaneler velkommen, arbejde med inddragelse af unge i psykiatrien i UNGEPANELERNE I DANMARK samt udviklingsmuligheder for de lokale ungepaneler og UNGEPANELERNE I DANMARK.  

Folkemødet, F8 Danske Regioners telt, d. 15. juni kl. 17.25 – 18.10

Under navnet ’Et kronisk fraværsproblem’ afholder vi til årets Folkemøde en paneldebat med fokus på fraværsreglerne i forbindelse med at være ung, syg og under uddannelse. UNGEPANELERNE I DANMARK giver de unges dilemmaer videre til relevante Folketings- og Regionspolitikere, UU-vejleder og publikum og beder dem komme med løsningsforslag til, hvordan syge unge kan balancere et ungdomsliv med både sygdom og uddannelse.

UNGEPANELERNE I DANMARK mødes med Advisory Board mandag d. 27. maj

Vi afholder første møde med vores nyetablerede Advisory Board. Advisory Board består af professionelle indenfor forskellige fagområder og skal bl.a. rådgive os i arbejdet med de vedtaget indsatsområder, udvikling og fremdrift af UNGEPANELERNE I DANMARK, nye interessenter og projekter. Laura og Henriette deltager i mødet, hvor de bl.a. vil fortælle om arbejdet i henholdsvis de lokale ungepaneler og i UNGEPANELERNE I DANMARK.

Landsmøde i Ungepanel.dk lørdag d. 9. marts, kl. 12-16 

Vi holder årets første landsmøde. Her skal vi bl.a. byde de nye ungepaneler velkommen, planlægge en langsigtet strategi for Ungepanel.dk, arbejde med de nye mærkesager og udvikle Ungepanel.dk’s event til årets Folkemøde. 

2018

Ungepanel.dk møde, lørdag d. 14. april 2018

Vi evaluerer på vores Tour-de-Ungepanel.dk, hvor vi har været rundt på alle landets børneafdelinger for at fortælle om værdien i at have et ungepanel. Derudover skal vi bruge tid på at planlægge Ungdommens Folkemøde. 

Foretræde i Undervisningsudvalget, tirsdag d. 13. marts 2018

Laura og Anna fremlægger vores forslag om en støtteordning for kronisk og alvorlig syge unge under ungdomsuddannelse.  Vi vil forelå, at det bliver muligt at godskrive fravær i forbindelse med hospitalsbesøg og gøre muligheden for supplerende undervisning lettere. 

Landsmøde i Ungepanel.dk, lørdag d. 10. november, kl. 12-16

Vi holder landsmøde, hvor vi byder de nye ungepaneler velkommen. Vi skal sammen lægge en plan for Ungepanel.dk’s fremtidige mærkesager og organisering, nu hvor vi er blevet landsdækkende. 

Ungdommens Folkemøde, Valbyparken, d. 6.- 8. september 2018

Ungepanel.dk har sin egen stadeplads ved Ungdommens Folkemøde. Vi skal afholde en workshop om tabuet ’ung og syg’ og have spændende talks, social cinema, konkurrencer, baren bar’ spørg og meget mere. Kom og besøg os!

Oplægsholder ved Stenos Sommerskole for sygeplejestuderende, tirsdag d. 21. august 2018

Vi er blevet inviteret til at komme og fortælle hvad der gør unge til en speciel gruppe og sætte fokus på mærkesagen "Tal til os om os".Redaktør