Aktiviteter, møder og workshops

UNGEPANELERNE I DANMARK samles flere gange i løbet af året til nationale aktiviteter, panelmøder og workshops, hvor vi drøfter fælles mærkesager og lægger strategi for involvering af relevante interessenter (fx regionspolitikere, hospitalsadministratorer og Folketingets sundhedsudvalg).

​​

Ud over at deltage i planlægningen af landsdækkende initiativer, der har til formål at forbedre forholdene for unge med kronisk og alvorlig sygdom, trænes vores medlemmer i advocacy og rådgivning af beslutningstagere, så de er klædt på til at være UNGEPANELERNE I DANMARK's stemme udadtil.

Landsmøde i UNGEPANEL​ERNE I DANMARK den 4. marts

Vi mødes til årets første landsmøde med vores medlemmer. Øverst på dagsordenen står vores mærkesager.

Møde med Advis​​ory Board den 21. marts

Sekretariatet mødes med vores Advisory Board. Mød medlemmerne her.

UNGEPANELERNE I ​​DANMARK til Dansk Ungdomsmedicinsk Konference den 23. marts 

Vi deltager med flere indslag i Dansk Selskab for Ungdomsmedicins 6. nationale konference på Aarhus Universitetshospital. Læs nærmere her​.

​UNGEPANELERNE I D​ANMARK på Folkemødet den 15.-17. juni

Vi afholder også i år et event i Danske Regioners telt. Stay tuned! Kontakt meget gerne projektleder Katrine Lindegaard Juul, hvis du gerne vil invitere ét eller flere af vores medlemmer med i en debat.


Netværksmøde om ungeinddragelse i sundhedsforskning den 13. ​december

UNGEPANELERNE I DANMARKs projektsekretariat holder netværksmøde for lokale ungepanelkoordinatorer. Vi får besøg af Jenny Preston fra University of Liverpool, som vil gøre os klogere på inddragelse af unge i sundhedsforskning.

PIPPI sætter kommu​​nikation med den unge patient på dagsordenen den 8. november  

UNGEPANELERNE I DANMARK er gået sammen med PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet om et fælles arrangement for studerende på alle sundhedsfaglige uddannelser. Vi sætter fokus på kommunikation med den unge patient. Kirsten Boisen, overlæge i Ungdomsmedicin, holder et fagligt oplæg, og repræsentanter fra UNGEPANELERNE I DANMARK deler ud af deres ekspertise.

Ungeinddragelse på Ungeambassadør-uddannels​​en den 12. oktober

Vi skal undervise i ”Unges stemme i sundhedsvæsenet – Individuel og organisatorisk brugerinddragelse” på Ungeambassadør-uddannelsen. Denne uddannelse er for sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. Læs mere herom på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside​.

Ekspertpanel til årsmøde i Pæ​diatrisk Gastroenterologi den 3. oktober

Vi deltager i DaSPGHaN’s årsmøde med et oplæg om involvering af unge og som ekspertpanel. Læs mere på DaSPGHaN’s hjemmeside.

Temadag om Det gode samspil med børn og unge på hospitalet den 29. september

Vi præsenterer vores anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen til temadag i Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med børn og unge. Se mere på selskabet hjemmeside.​

Landsmød​e i UNGEPANELERNE I DANMARK den 17. september

Vi holder landsmøde for alle vores medlemmer og lokale ungepanelkoordinatorer. Vi skal arbejde med organisationsudvikling, og så kommer også ViBIS – Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet forbi og holder en workshop om brugerinddragelse og brugerrepræsentation for os.

Netværksmøde med koordinatorer ​den 6. september

Ph.d.-studerende Ena Thomsen fra Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet, gæster vores netværksmøde. Her vil hun holde oplæg for de lokale ungepanelkoordinatorer om ”Trivsel og ungdomsliv hos unge med fysisk-psykisk multimorbiditet: Et befolkningsbaseret tværsnitsstudie”.

Møde med Advis​ory Board den 30. august

Projektsekretariatet mødes med vores Advisory Board. Mød medlemmerne her.

Netværksmøde med koordinatorer den 22. juni

UNGEPANELERNE I DANMARKs projektsekretariat holder netværksmøde for lokale ungepanelkoordinatorer. Vi har inviteret ph.d.-studerende Jane Hybschmann fra Mary Elizabeths Hospital til at fortælle om projektet MinHospitalsStemme.

UNG​EPANELERNE I DANM​​​ARK på Folkemødet fredag den 17. juni 

Vi inviterer til debat i F8 - Danske Regioners telt – fredag den 17. juni kl. 17:15-18:00 under overskriften Reel ungeinddragelse i sundhedsvæsenet. Hvorfor og hvordan? Med i debatten er blandt andre Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget, Danske Regioner, Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter, Markus Kleinbeck, projektleder, Ungdomsbureauet og selvfølgelig medlemmer af Ungepanelerne i Danmark.

Konference i Fællessalen p​å Christiansborg den 3. maj

Vi sætter et ungevenligt sundhedsvæsen på den politiske dagsorden. Læs mere om konferencen her. ​

Landsm​​øde i UNGEPANELERNE I DANMARK den 23. april 

Vi holder landsmøde for alle vores medlemmer, hvor organisationsudvikling blandt andet vil være på programmet.  

UNGEPANELERNE I D​​​ANMARK mødes med Advisory Board den 30. marts

Vi afholder vores syvende møde med Advisory Board. Mød medlemmerne her.​ Laura og Henriette vil deltage i mødet som repræsentanter for UNGEPANELERNE I DANMARK.

Netværksmøde med koordinatorer den 8. marts 

UNGEPANELERNE I DANMARKs projektsekretariat holder netværksmøde for lokale ungepanelkoordinatorer. Vi har inviteret Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter og ViBIS, som vil holde et inspirationsoplæg om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.


​​

Lancering af ka​mpagnen Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen den 6. december 

Dyk ned i budskaber, facts og film på vores kampagnesite.

Netværksmøde m​ed koordinatorer den 16. november

UNGEPANELERNE I DANMARKs projektsekretariat holder netværksmøde for lokale ungepanelkoordinatorer. Kampagnelancering står øverst på dagsordenen.

​​Landsmøde i UNGEPANELERNE I DANMARK lørdag d. 25. september 

Vi afholder det første fysiske landsmøde, siden COVID-19 ramte Danmark. Øverst på dagsordenen står vores forestående kampagne, der skal sætte fokus på, hvordan vi skaber et mere ungevenligt sundhedsvæsen. På dagens program er der workshops om meningsdannelse, historiefortælling og konkret kampagneplanlægning.

UNGEPANELERNE I DANMARK mødes med Advisory Board onsdag d. 22. s​​​eptember

Vi afholder vores sjette møde med Advisory Board. Mød medlemmerne her. Laura og Henriette vil deltage i mødet som repræsentanter for UNGEPANELERNE I DANMARK.​

Netværksmøde om ungepaneler i Norge d. 22. juni​ 2021

UNGEPANELERNE I DANMARKs projektsekretariat holder netværksmøde for ungepanelskoordinatorer. Vi har inviteret Tom Inge Lillegård, der er koordinator for ungdomsrådet på Akershus Universitetssykehus. Han vil dele ud af sine erfaringer med ungepaneler i en norsk kontekst.  

Online debatse​minar tirsdag d. 8. juni kl. 15:00-17:00

Hvordan skaber vi et samfund med plads til at være ung og syg?​

UNGEPANELERNE I DANMARK er gået sammen med Ungdomsbureauet om at arrangere et debatseminar om, hvordan vi kan skabe et mere rummeligt samfund for nutidige og kommende generationer af unge med kronisk eller alvorlig sygdom. I to paneldebatter stiller vi skarpt på uddannelse og overgangen fra de 17 til 18 år. Medlemmer af UNGEPANELERNE I DANMARK vil debattere med politikere og fagprofessionelle, og Kirsten Boisen, overlæge i ungdomsmedicin, vil indledningsvist skitsere konteksten og klæde os på med faglige indsigter om dét at være ung og syg. Læs mere om seminaret i denne artikel.

UNGEPANELERNE I DA​NMARK mødes med Advisory Board onsdag d. 24. marts 

Vi afholder vores femte møde med Advisory Board. Mød medlemmerne her. Laura og Henriette vil deltage i mødet som repræsentanter fra UNGEPANELERNE I DANMARK.

Kampagneintromøde i U​NGEPANELERNE I DANMARK d. 18. marts 

De unge mødes og drøfter den forestående kampagne om et ungevenligt sundhedsvæsen. Til mødet vil de blandt andet dykke ned i anbefalingerne, de forskellige kampagneelementer og høre om undervisning i advocacy. 

UNGEPANELERNE I ​​DANMARKs projektsekretariat afholder miniworkshop for ungepanelskoordinatorer d. 15. marts

Til denne workshop præsenterer Kirsten Boisen, overlæge og fagansvarlig for ungdomsmedicin, de nye anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen. Deltagerne vil herefter dele forslag og idéer til, hvordan UNGEPANELERNE I DANMARK og de lokale ungepaneler kan udbrede anbefalingerne på landets hospitaler og i de fem regioner. Deltagerne vil ligeledes komme med input til de kommende netværksaktiviteter for ungepanelskoordinatorer, som UPD’s projektsekretariat vil facilitere.

Ungdomsbureauet lancerer bogen ’D​​e Kronisk Syge’ d. 10. marts

Med Emma Holten ved roret skal vi lytte til unges historie og gå i dialog om de udfordringer og muligheder, unge møder i sygdomslivet. Eventet afholdes for at fejre og tale om Ungdomsbureauet ny bogudgivelse ’De Kronisk Syge’, der udgives samme dag. I bogen fortæller 25 unge om at være kronisk syg. Du kan læse mere om bogen på dekronisksyge.dk. Blandt de 25 unge er flere af UNGEPANELERNE I DANMARKs medlemmer. 

UNGEPANELERNE I DANM​​ARKs projektsekretariat afholder miniworkshop for ungepanelskoordinatorer d. 9. marts

Til denne workshop præsenterer Kirsten Boisen, overlæge og fagansvarlig for ungdomsmedicin, de nye anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen. Deltagerne vil herefter dele forslag og idéer til, hvordan UNGEPANELERNE I DANMARK og de lokale ungepaneler kan udbrede anbefalingerne på landets hospitaler og i de fem regioner. Deltagerne vil ligeledes komme med input til de kommende netværksaktiviteter for ungepanelskoordinatorer, som UPD’s projektsekretariat vil facilitere.  

Årets første møde for de unge i UNGEPANELERNE I DANMARK d. 3. marts

Vi snakker om highlights fra sidste år og det kommende års aktiviteter og laver afstemninger i slido, så vi kan lære hinanden og de forskellige ungepaneler bedre at kende. Fire nye medlemmer vil deltage i mødet.​


Folkemødet, F8 Danske Regioners telt, fredag den 12. juni kl. 17.25-18.05 - AFLYST

​Debat: Hvordan sikrer vi, at flere kronisk syge unge får en uddannelse?

​20 procent af en ungdomsårgang lider af en kronisk fysisk eller mental sygdom, som påvirker dagligdagen. De unge har svært ved at leve op til uddannelsessystemets krav, hvor fraværsregler, manglende vejledning fra studievejledere og utilstrækkelig støtte ved funktionsnedsættelse udgør væsentlige benspænd. Samtidig er sundhedssystemet heller ikke gearet til at håndtere kronisk syge unges muligheder for at leve et normalt ungdomsliv med bl.a. uddannelse trods sygdom. Så hvad skal der til af politiske handlinger og praksisforandringer i sundheds- og uddannelsessystemet for, at flere unge gennemfører en uddannelse? Vi spørger et panel af politikere og unge.​


​​UNGEPANELERNE I DANMARK deltager i workshop om nye optageområder for kvinde-barn-specialerne i Region Hovedstaden 

Mandag d. 7. oktober deltager UNGEPANELERNE I DANMARK i opstartsworkshoppen om nye optageområder for kvinde-barn-specialerne, hvor de vil bidrage med de unges perspektiver i udviklingen af et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg. Tilde, Louise, Laura og Sahra vil repræsentere ungepanelerne fra Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital.

UNGEPANELERNE I DANMARK mødes med Advisory Board mandag d. 30. september​

Vi afholder andet møde med Advisory Board. Laura og Henriette vil deltage i mødet som repræsentanter fra UNGEPANELERNE I DANMARK. 

UNGEPANELERNE I DA​NMARK til NPCM, torsdag d. 19 september 2019 

UNGEPANELERNE I DANMARK er inviteret til Nordisk Pædiatrisk Cardiologisk Møde d. 19. september, hvor vi vil deltage i to poster walks. Her vil vi bl.a. fortælle om unges udfordringer i sundhedsvæsnet og UNGEPANELERNE I DANMARKs arbejde. 

Landsmøde i UNGEP​ANELERNE I DANMARK lørdag d. 28.september kl. 12-16 

Vi afholder årets andet landsmøde. Her skal vi bl.a. byde de nye ungepaneler velkommen, arbejde med inddragelse af unge i psykiatrien i UNGEPANELERNE I DANMARK samt udviklingsmuligheder for de lokale ungepaneler og UNGEPANELERNE I DANMARK.  

Folkemødet, F8 Danske Regioners telt, d. 1​​​5. juni kl. 17.25 – 18.10

Under navnet ’Et kronisk fraværsproblem’ afholder vi til årets Folkemøde en paneldebat med fokus på fraværsreglerne i forbindelse med at være ung, syg og under uddannelse. UNGEPANELERNE I DANMARK giver de unges dilemmaer videre til relevante Folketings- og Regionspolitikere, UU-vejleder og publikum og beder dem komme med løsningsforslag til, hvordan syge unge kan balancere et ungdomsliv med både sygdom og uddannelse.

UNGEPANELERNE I DANMARK møde​​s med Advisory Board mandag d. 27. maj

Vi afholder første møde med vores nyetablerede Advisory Board. Advisory Board består af professionelle indenfor forskellige fagområder og skal bl.a. rådgive os i arbejdet med de vedtaget indsatsområder, udvikling og fremdrift af UNGEPANELERNE I DANMARK, nye interessenter og projekter. Laura og Henriette deltager i mødet, hvor de bl.a. vil fortælle om arbejdet i henholdsvis de lokale ungepaneler og i UNGEPANELERNE I DANMARK.

Landsmøde i Ungepanel.dk ​lørdag d. 9. marts, kl. 12-16 

Vi holder årets første landsmøde. Her skal vi bl.a. byde de nye ungepaneler velkommen, planlægge en langsigtet strategi for Ungepanel.dk, arbejde med de nye mærkesager og udvikle Ungepanel.dk’s event til årets Folkemøde.


​​​Ungepanel.dk møde, lørdag d. 14. april 2018

Vi evaluerer på vores Tour-de-Ungepanel.dk, hvor vi har været rundt på alle landets børneafdelinger for at fortælle om værdien i at have et ungepanel. Derudover skal vi bruge tid på at planlægge Ungdommens Folkemøde.

Foretræde i​​​ Undervisningsudvalget, tirsdag d. 13. marts 2018

Laura og Anna fremlægger vores forslag om en støtteordning for kronisk og alvorlig syge unge under ungdomsuddannelse.  Vi vil forelå, at det bliver muligt at godskrive fravær i forbindelse med hospitalsbesøg og gøre muligheden for supplerende undervisning lettere.

Lands​møde i Ungepanel.dk, lørdag d. 10. november, kl. 12-16

Vi holder landsmøde, hvor vi byder de nye ungepaneler velkommen. Vi skal sammen lægge en plan for Ungepanel.dk’s fremtidige mærkesager og organisering, nu hvor vi er blevet landsdækkende.

Ungdommens Folkemøde, Valbyparken, d. 6.- 8. september 2018

Ungepanel.dk har sin egen stadeplads ved Ungdommens Folkemøde. Vi skal afholde en workshop om tabuet ’ung og syg’ og have spændende talks, social cinema, konkurrencer, baren bar’ spørg og meget mere. Kom og besøg os!​

Oplægsholder ved Stenos S​ommerskole for sygeplejestuderende, tirsdag d. 21. august 2018

Vi er blevet inviteret til at komme og fortælle hvad der gør unge til en speciel gruppe og sætte fokus på mærkesagen "Tal til os om os".
Redaktør