Aktiviteter, møder og workshops

​Ungepanel.dk samles flere gange i løbet af året til nationale aktiviteter, panelmøder og workshops, hvor vi drøfter fælles mærkesag​er og lægger strategi for involvering af relevante interessenter (fx regionspolitikere, hospitalsadministratorer og Folketingets sundhedsudvalg).​

Ud over at deltage i planlægningen​ af landsdækkende initiativer til at forbedrede forhold for syge unge, trænes de unge i advocacy og rådgivning af beslutningstagere, så de er klædt på til at være Ungepanel.dk's stemme udadtil.​

2019

Landsmøde i Ungepanel.dk lørdag d. 9. marts, kl. 12-16 

Vi holder årets første landsmøde. Her skal vi bl.a. byde de nye ungepaneler velkommen, planlægge en langsigtet strategi for Ungepanel.dk, arbejde med de nye mærkesager og udvikle Ungepanel.dk’s event til årets Folkemøde. 

2018

Foretræde i Undervisningsudvalget, tirsdag d. 13. marts 2018

Laura og Anna fremlægger vores forslag om en støtteordning for kronisk og alvorlig syge unge under ungdomsuddannelse.  Vi vil forelå, at det bliver muligt at godskrive fravær i forbindelse med hospitalsbesøg og gøre muligheden for supplerende undervisning lettere. 

Ungepanel.dk møde, lørdag d. 14. april 2018

Vi evaluerer på vores Tour-de-Ungepanel.dk, hvor vi har været rundt på alle landets børneafdelinger for at fortælle om værdien i at have et ungepanel. Derudover skal vi bruge tid på at planlægge Ungdommens Folkemøde. 

Oplægsholder ved Stenos Sommerskole for sygeplejestuderende, tirsdag d. 21. august 2018

Vi er blevet inviteret til at komme og fortælle hvad der gør unge til en speciel gruppe og sætte fokus på mærkesagen "Tal til os om os"

Ungdommens Folkemøde, Valbyparken, d. 6.- 8. september 2018

Ungepanel.dk har sin egen stadeplads ved Ungdommens Folkemøde. Vi skal afholde en workshop om tabuet ’ung og syg’ og have spændende talks, social cinema, konkurrencer, baren bar’ spørg og meget mere. Kom og besøg os!

Landsmøde i Ungepanel.dk, lørdag d. 10. november, kl. 12-16

Vi holder landsmøde, hvor vi byder de nye ungepaneler velkommen. Vi skal sammen lægge en plan for Ungepanel.dk’s fremtidige mærkesager og organisering, nu hvor vi er blevet landsdækkende. 

Redaktør