​​​​​​

Budskaber og baggrund

​Her kan du dykke ned i budskaberne bag og baggrunden for Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen. Du kan også læse mere om, hvem vi ønsker at nå ud til, og hvem der står bag indsatsen.


Budskaber

​​Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen

Unge er i konstant udvikling. De uddanner sig, forelsker sig, fordyber sig, bliver selvstændige, eksperimenterer, tager chancer, drømmer om fremtiden og lever i nuet. Sygdom og behandling udfordrer alt dette. Og unges færd med at udforske livet kan påvirke behandling og sygdom.

For unge er den perfekte behandling på papiret ikke nødvendigvis den bedste i virkeligheden. Når der skal balanceres mellem venner, uddannelse og fritid, kan det være svært at få behandlingen passet ind. Hvis der er travlt i skolen, kan det være uoverskueligt med en formiddagskonsultation. Og hvis man møder travlhed og lægelatin, kan det være svært at spørge om sin behandling og dele sine bekymringer.

Der er behov for større forståelse for unges situation i sundhedsvæsenet, og selvom der er sket meget, er der behov for at gøre endnu mere. 15% af danske unge lever med fysisk eller psykisk sygdom, som påvirker dem i hverdagen, og alt for mange unge med fysiske sygdomme udvikler mental mistrivsel.

En bedre behandling af unge er en investering i fremtiden – fordi unge med kroniske sygdomme bliver voksne med kroniske sygdomme.

Behandlingen af unge skal ikke overlades til ildsjæle. De skal tilbydes den bedste behandling – altid!

Det stiller nye krav til sundhedsvæsenet, og forandringen starter med fokus på fem centrale områder.

De grundlæggend​​e kompetencer

Behandling af unge kræver viden og forståelse for deres særlige udfordringer og behov, men kun få i sundhedsvæsenet har modtaget undervisning om unge. Al relevant personale skal uddannes i unges særlige forhold, og der skal sikres kontinuitet og kommunikation på tværs af afdelinger.

De rette ord til det r​​ette udviklingstrin

Unge udvikler sig individuelt, og det har stor betydning for, hvordan vi taler med dem, og hvad vi taler med dem om. Information skal være ærlig, fyldestgørende, udviklingstilpasset og som hovedregel rettet mod den unge og ikke længere forældrene.

Det altafgørende u​ngdomsliv og den mentale sundhed

Unges liv ændrer sig konstant, og uddannelse, venner og fritid er afgørende. Derfor er det nødvendigt med fleksibilitet og en helhedsorienteret behandling. Unge har brug for en invitation til at tale om adfærd og mental trivsel.

Den betydningsf​​ulde involvering

Involvering er afgørende for at skabe ejerskab hos den unge – uanset om det handler om behandlingsrutiner eller håndtering af symptomer. Hvis behandlingen skal lykkes, er det vigtigt at vide, hvad der er vigtigt for den unge.

Den gradvise autonomi og den trygge transition

Der sker mange forandringer og skift, når man er ung. Man er på én gang ved at blive selvstændig, men ofte stadig afhængig af sine forældre. Det er derfor vigtigt at støtte både unge og deres forældre i en gradvis transition, så overgangen til livet som voksen patient sker planlagt og trygt.​Baggrunden for Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen

I 2020 så et sæt danske anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen dagens lys. Anbefalingerne er defineret af kronisk syge unge, læger og sygeplejersker samt ledelser fra både pædiatri, psykiatri og udvalgte voksenspecialer. I spidsen for anbefalingernes tilblivelse står Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet.

Fra start var ønsket selvfølgelig, at anbefalingerne skulle ud at leve i sundhedsvæsenet. Men så længe de kun var omtalt i tidsskrifter, skete det ikke. Derfor allierede Ungdomsmedicinsk Videnscenter sig med UNGEPANELERNE I DANMARK, da mange af vores medlemmer har været med til at definere anbefalingerne. 

Læs mere om det faglige afsæt for Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen i Fag & Forskning og i International Journal of Adolescent Medicine and Health.​Hvem henvender vi os til?

Med Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen ønsker UNGEPANELERNE I DANMARK særligt at nå ud til:

  • Sundhedsprofessionelle, der behandler unge patienter i hverdagen;
  • Afdelings- og hospitalsledelser for at sikre opbakning og ressourcer til indsatsen;
  • Beslutningstagere, der definerer rammer og vilkår i sundhedsvæsenet.​​


Hvem står bag?

I spidsen for Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen står UNGEPANELERNE I DANMARK. Vi er et landsdækkende netværk for hospitalernes ungepaneler og består af unge med kroniske og alvorlige sygdomme i alderen 14-29 år. Du kan læse mere om os på www.ungepanel.dk​

Det er støtte fra Egmont Fonden, der har muliggjort indsatsen Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen.

Redaktør