​​​​​

Facts og inspiration

​Her kan du finde facts, der belyser behovet for et ungevenligt sundhedsvæsen. Du kan også tilegne dig viden om og blive inspireret til, hvordan anbefalingerne kan implementeres i den sundhedsfaglige praksis.​​


Facts: Hvorfor er der behov for et ungevenligt sundhedsvæsen?

15% af unge lever med en langvarig sygdom, som påvirker dem i hverdagen.

Dansk Selskab for Ungdomsmedicin (DSUM) definerer unge til alderen 12-24 år (begge inklusiv). Inden for kræftområdet defineres unge/unge voksne ofte op til 29 eller 39 år.

Ungdomsårene er en vigtig livsfase. Det er i disse år, at man blandt andet udvikler selvstændighed og identitet. Unges udvikling kan blive udfordret i forbindelse med kronisk og alvorlig sygdom, og unge har derfor behov for særlige initiativer.

Sygdom og behandling er både afgørende for ungdomslivet her og nu – og for sundhed, medborgerskab og livskvalitet på længere sigt.

Facts​

  • Unge har generelt lavere behandlingsadhærens end børn.

  • ​Der ses øget morbiditet i ungdomsårene. Fx ses markant øget risiko for afstødning/organsvigt blandt unge efter nyretransplantation.

  • Hver fjerde ung med kronisk somatisk sygdom føler ikke, at de ved nok om egen diagnose.

  • 75% af de med psykisk sygdom debuterer i ungdomsårene. Og unge med fysisk sygdom er i øget risiko for at udvikle psykisk sygdom.

  • Det første år efter overgangen fra børne- til voksenafdelingen er ét af de dyreste på grund af udeblivelse fra konsultationer, tilbagefald eller sygdomsforværring. 

  • Alt for mange unge oplever, at det er svært at vende tilbage til uddannelse og ungdomsliv efter længere sygdomsforløb. 

  • En markant del af unge, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse, har psykiske vanskeligheder.

  • Langt over halvdelen af de elever på ungdomsuddannelserne, der har fravær som følge af deres diagnose, rapporterer, at deres fravær har betydning for, om de kan følge med i skolen.

Hvis du gerne vil dykke ned i referencerne, kan du hente denne PDF (åbner i ny fane)Fem faktaark om vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen

I vores faktaark kan du finde viden, der støtter op om de enkelte anbefalinger, og forslag til hvordan anbefalingerne kan integreres i praksis. De fem faktaark henvender sig til alle, der er interesseret i at skubbe sundhedsvæsenet i en mere ungevenlig retning.

Faktaarkene er baseret på ekspert- og praksisviden samt erfaringer fra Ungdomsmedicinsk Enhed på Rigshospitalet. Der er ikke foretaget en systematisk litteraturgennemgang i forbindelse med udarbejdelsen. Referencelisten for de fem faktaark foreligger som et selvstændigt dokument.   

Vi vil løbende opdatere arkene med ny viden, og derfor vil udgivelsesdato eller dato for opdatering altid stå noteret i sidefoden. Hvis du har forslag eller kommentarer til arkenes indhold, hører vi meget gerne fra dig. 

Du kan hente arkene her: Redaktør