Møder og workshops

​Ungepanel.dk samles flere gange i løbet af året til nationale panelmøder og workshops, hvor vi drøfter fælles mærkesag​er og lægger strategi for involvering af relevante interessenter (fx regionspolitikere, hospitalsadministratorer og Folketingets sundhedsudvalg).​

Ud over at deltage i planlægningen​ af landsdækkende initiativer til at forbedrede forhold for syge unge, trænes de unge i advocacy og rådgivning af beslutningstagere, så de er klædt på til at være Ungepanel.dk's stemme udadtil.​

Workshop #2, lørdag d. 28. januar 2017 kl. 9.30-16

Kommunikationsrådgivningsfirmaet Talekunsten holdte en inspirerende workshop, hvor målet var at forberede og træne os i at fremlægge vores mærkesager til årets events.

Foretræde i folketinget, tirsdag d. 7. februar 2017

Ungepanel.dk skal i foretræde i børne- og undervisningsudvalget i folketinget, hvor vi vil sætte fokus på de udfordringer unge med kroniske eller alvorlige sygdomme oplever i undervisningssystemet.

Ungdomsmedicinsk konference, tirsdag d. 16. maj 2017

Konferencen henvender sig til sundhedsprofessionelle med interesse for ungdomsmedicin.  Ungepanel.dk er på programmet og skal tale om værdien i at have et ungepanel og sætte fokus på mærkesagen "Tal til os om os"

Folkemøde på Bornholm, fredag d. 16. juni 2017

Ungepanel.dk skal sammen med Unge Patienter lave en workshop i Danske regioners telt.

Møde lørdag d. 30. september 2017 kl. 12-16

Dagsorden kommer til at omhandle planlægning af ”Tour-de-Ungepanel.dk”, hvor vi skal rundt i landet for at fortælle om ungepaneler, så der forhåbentlig kommer ungepaneler på alle hospitaler med unge patienter.

Møde lørdag d. 13. januar 2018 kl. 12-15

Møde for medlemmerne af Ungepanel.dk. Program ikke fastlagt


Redaktør