"Sygdom tager den tid, man skulle have været ung i"

​Lørdag d. 30. april mødtes 20 kronisk og alvorligt syge unge fra 5 hospitaler fra RegionH og Region Syddanmark for at deltage i den første workshop for det nyopstartede projekt, Ungepanel.dk. Ungepanel.dk er et nyt netværk for hospitalernes ungepaneler og eet af fire empowermentprojekter, som ved hjælp af støtte fra Egmontfonden gennemføres i Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) i perioden 2016-2018.

Projektet har fokus på ungeinddragelse på højeste organisatoriske niveau, og medlemmerne af Ungepanel.dk skal være med til at udvikle mærkesager og strategi for, hv​ordan vi sammen  skaber balance i ungdomsliv, hvor der også er sygdom. De unge skal medvirke til at påvirke udviklingen af et ungevenligt sundhedsvæsenet  og sammenhænge med de andre sektorer, der har indflydelse på den unges liv. Ungepanel.dk vil bl.a. arbejde for, at der etableres ungepaneler på alle hospitaler i Danmark, hvor det er relevant. ​

'Ung &​ syg' – 'hjælp & støtte' – '​​​synlighed'


På workshoppen besluttede de unge at have fokus på tre overordnede områder: "ung & syg", "hjælp & støtte" og "synlighed".

​'Ung & syg' dækker grundlæggende over, at de unge er en overset patientgruppe, der oplever at falde mellem to stole i mødet med kommuner, borgerservice, uddannelsessystemet og hospitalsvæsenet. 'Hjælp & støtte', går ud på at hjælpe andre unge i samme situation og sætte fokus på at forbedre kommunikationen inden for sundhedsvæsenet. "Synlighed" drejer sig om at skabe et fælles forum for de danske ungepaneler og skabe opmærksomhed om de unges særlige udfordringer. 

De unge var klar til at dele deres personlige historier og erfaringer for at gøre omverdenen klogere på, hvad det vil sige, at være syg i denne periode af livet. Med budskaber som "jeg er ikke syg med vilje", "unge bliver også syge" og "stil spørgsmål i stedet for at tie og tro" satte de unge ord på de nogle af de tanker og følelser, der kan følge med at være ung og syg.


Redaktør