UNGEPANELERNE I DANMARK: Der er behov for en mere fokuseret indsats for kronisk syge unge og deres uddannelse

​Kronisk sygdom må ikke være årsagen til en utilstrækkelig uddannelse eller støtte under uddannelse. Det skriver teamet bag Ungepanelerne i Danmark, Kirsten Boisen, Charlotte Blix, Søren Bøtker-Rasmussen og Ena Thomsen i en kronik i Gymnasieskolen.dk 

Vent...

”I den seneste måned er en ny årgang af forventningsfulde unge startet på en ungdomsuddannelse. De fleste står foran et par sjove, modnende og også krævende år. En stor gruppe unge – de kronisk syge – starter dog på gymnasiet med særlige udfordringer. Vi ved, at disse unge klarer sig dårligere end deres raske jævnaldrende, og at de personlige og samfundsmæssige konsekvenser rækker langt ind i voksenlivet. Kronisk sygdom er forbundet med alvorlige uddannelsesmæssige konsekvenser. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed giver nu et klart billede af, hvordan danske unge med kronisk sygdom trives under ungdomsuddannelse. Det er nedslående tal, der fremhæver nødvendigheden af en fokuseret indsats, så også kronisk syge unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse”, skriver kronikørerne

Læs hele kronikken på www.gymnasiskolen.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor