Konference på Christiansborg den 3. maj: Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen

​UNGEPANELERNE I DANMARK inviterer til konference i Fællessalen på Christiansborg den 3. maj kl. 13:00-16:00. Vi sætter det ungevenlige sundhedsvæsen på dagsordenen og stiller skarpt på overgangen fra børne- til voksenafdelingen, der er så meget mere end bare en overgang. 

Næsten hver femte ung i Danmark lever med en kronisk eller alvorlig sygdom. Alligevel er unge en ofte glemt og klemt gruppe i sundhedsvæsenet. UNGEPANELERNE I DANMARK sætter derfor med denne konference det ungevenlige sundhedsvæsen på dagsordenen. Vi stiller særligt skarpt på transition, der i sundhedsvæsenet refererer til det forløb, der skal forberede den unge patient på overgangen fra børne-unge- til voksenafdelingen. En overgang, som mange unge patienter oplever som svær. Transition er en kerneopgave i pædiatrien, men langt fra alle unge patienter tilbydes transitionsforløb. Hvorfor er det sådan, og hvordan ændrer vi på det? 

Unge, sundhedsprofessionelle og ledelsesrepræsentanter vil belyse problemstillingen og give indsigt i, hvorfor et transitionsforløb er så vigtigt både for den unge patient og i et samfundsmæssigt perspektiv. For en mangelfuld transition kan være dyr – både for den enkelte og for samfundet. Folketings- såvel som regionspolitikere vil kommentere og afslutningsvist indgå i en paneldebat med medlemmer af UNGEPANELERNE I DANMARK, hvor fokus er på løsningsforslag til, hvordan vi sikrer, at alle unge patienter tilbydes en overgang til voksenregi, som er glidende, tryg og veltilrettelagt.​

Program for vores konference Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen

  • Journalist KRISTIAN RING-HANSEN HOLT, dagens moderator, byder sammen med medlemmer af UNGEPANELERNE I DANMARK velkommen. Vært for konferencen, KIRSTEN NORMANN ANDERSEN, sundhedsordfører for SF, og KARIN FRIIS BACH, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, sætter herefter indledende perspektiver på problemstillingen.

  • Hernæst giver OLIVIA BRAAD HONORÉ og METTE AAS JACOBSEN, medlemmer af UNGEPANELERNE I DANMARK, et indblik i, hvordan det er at være ung og leve med en kronisk sygdom, og hvordan de oplever mødet med sundhedsvæsenet.

  • GRETE TEILMANN, overlæge, Nordsjællands Hospital, og klinisk lektor, Københavns Universitet, giver herefter et fagligt indspark om, hvad der gør unge til en særlig patientgruppe, og hvorfor de har behov for særlige initiativer i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf præsenterer KARINA KUDAHL HANSEN, sygeplejerske, Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), og MILLE ERICHSEN, medlem af SDCA’s ungepanel, erfaringer fra deres nye transitionsmodel.

  • Efterfølgende går KLAUS BIRKELUND JOHANSEN, formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, MARIANNE MADSEN, ledende oversygeplejerske, Rigshospitalet, JENS JAKOB HERRCHE PETERSEN, ledende overlæge, Sydvestjysk Sygehus, og JESPER ERDAL, ledende overlæge, Rigshospitalet, i dialog om, hvad der står i vejen for, at alle unge bliver tilbudt velrettelagte transitionsforløb.​

  • ​Til slut debatterer RASMUS HORN LANGHOFF, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, KIRSTEN NORMANN ANDERSEN, sundhedsordfører for SF, KARIN FRIIS BACH (RV), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, PURNIMA ERICHSEN (C), formand for Hospitalsudvalget, Region Midtjylland, og CHRISTOFFER BUSTER REINHARDT (C), formand for Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden, løsningsforslag sammen med CECILIE RASK, LAURA WESSELTOFT og MATILDE HENNINGSEN, medle​mmer af UNGEPANELERNE I DANMARK.

Der vil være en kort pause halvvejs i programmet, hvor UNGEPANE​LERNE I DANMARK byder på eftermiddagskaffe​. I pausen vises der i Fællessalen film fra vores kampagne Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen, som konferencen er en del af. 

Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage!

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet. Du tilmelder dig ved at sende en mail til: 

ungepanelerneidanmark.rigshospitalet@regionh.dk

I mailen bedes du angive følgende oplysninger: Navn, titel og arbejdssted. Der lukkes for tilmelding fredag den 29. april kl. 12:00, eller når alle pladser er besat. Din tilmelding er først endeligt godkendt, når du har modtaget en bekræftelsesmail fra os. 

Når du tilmelder dig dette offentlige arrangement, giver du automatisk samtykke til, at der må tages billeder af dig, som efterfølgende evt. vil blive delt i forbindelse med omtale af konferencen. Se herudover persondatapolitik.

Kon​takt

Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte projektleder Katrine Lindegaard Juul, katrine.lindegaard.juul.larsen@regionh.dk.


Redaktør