Om UNGEPANELERNE I DANMARK

UNGEPANELERNE I DANMARK består af unge med kroniske og alvorlige sygdomme i alderen 14-29 år, der deltager i lokalt forankret organisator​isk brugerinddragelse i form af lokale ungepaneler på hospitalerne.

Hvorfor have UNGEPANELERNE I DANMARK? 

Nye registerdata viser, at knap hver femte ung i Danmark lever med en alvorlig eller kronisk fysisk eller psykisk sygdom. Det er langt flere end tidligere antaget – og det står i kontrast til den gængse forestilling om unge som raske.

Ungdomsårene er en særlig vigtig livsfase med stor betydning for kompetencer, deltagelse og livskvalitet i voksenlivet. Sygdom i ungdomsårene kan påvirke unges psykosociale udvikling, identitetsdannelse og selvværd, både på kort og på lang sigt

Trods forskellige diagnoser oplever de unge fælles udfordringer i forbindelse med kontakt til sundhedsvæsenet, ufleksible regler i uddannelsessystemet og uigennemskuelighed i forhold til sociale ydelser og støttemuligheder.

Erfaringer viser, at inddragelse af unge har afgørende betydning for større fokus på de unges perspektiv og at sundhedsvæsenets indsats i forhold til ungevenlige initiativer sikres relevans1

Derfor arbejder UNGEPANELERNE I DANMARK for, at unge patienter bliver inddraget aktivt på alle hospitaler, i sager der berører dem, også på de hospitaler der ikke har et lokalt ungepanel.


1  Simovska V et al., Inddragelse af unge i sundhedsprojekter. Sundhedsstyrelsen 2010

Redaktør