Hvad laver UNGEPANELERNE I DANMARK

Hvor de lokale ungepaneler inddrages af afdelinger og hospitalsledelser i udvikling af lokale initiativer, arbejder UNGEPANELERNE I DANMARK for at forbedre forholdene på samfundsmæssigt plan. De lokale ungepaneler vælger 2-4 deltagere til UNGEPANELERNE I DANMARK og bidrager til strategien for landsdækkende initiativer og aktiviteter.

De lokale ungepaneler er organiseret, så de har en eller flere faglige koordinatorer (fx læge, sygeplejerske eller psykolog), som faciliterer møderne. Det er ofte også koordinatorerne, der indkalder til møderne, fremsender dagsorden og skriver referat.

Dagsordenen er som regel en kombination af de unges egne idéer til at forbedre forhold for unge patienter og rådgivning og feedback på hospitalets konkrete opgaver og projekter. Det kan være alt fra diskussioner om ungevenlig kommunikation til rådgivning om ungevenlig mad og indretning, input til faglige kapitler og deltagelse i konferencer. 

Emner med sammenfald og sammenhængskraft tages op i UNGEPANELERNE I DANMARK, som fx også kan stå for prioritering af undervisning af sundhedsprofessionelle og andre interessenter lokalt og nationalt, idéudvikling og kvalificering af informations- og fagligt materiale på tværs af regionerne. 

Aktuelt arbejder de unge i UNGEPANELERNE I DANMARK med følgende tre mærkesager:

  • Handleplaner til kronisk og alvorligt syge unge under uddannelse
  • Ændrede fraværsregler for kronisk og alvorligt syge unge
  • Springet fra 17 til 18 år

Du kan læse meget mere om mærkesagerne på denne side

Kampagne om et ungevenligt sundhedsvæsen

Foruden mærkesagerne arbejder UNGEPANELERNE I DANMARK for tiden med en kampagne, der skal sikre et mere ungevenligt sundhedsvæsen. Vi har først nu fået danske anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen. Disse anbefalinger kan støtte sundhedsvæsenet til at tilpasse pleje og behandling til unges udvikling, særlige behov og ungdomsliv. Målet er at sikre unge patienters trivsel og sundhed på både kort og lang sigt. 

Anbefalingerne er defineret af kronisk syge unge, læger og sygeplejersker samt ledelser fra både pædiatri, psykiatri og udvalgte voksenspecialer. Anbefalingernes tilbliven er sket i lyset af Egmont Fondens støtte til etablering og udvikling af Ungdomsmedicinsk Videnscenter under projektet ”Fra passiv patient til aktiv ung”. Du kan læse mere om processen bag anbefalingerne på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Anbefalingerne bliver afsættet for kampagnen, som vil blive eksekveret i 2021/22. Kampagnen er ligeledes støttet af Egmont Fonden. Ambitionen bag kampagnen er at få de konkrete anbefalinger til at blive til praksis på landets hospitaler.

Klik her for at downloade anbefalingerne som lommekort (PNG, åbner i ny fane).


Redaktør