Mærkesager

​Ungepanel.dk arbejder ud fra tre mærkesager: Ung & syg, hjælp & støtte og synlighed.

Ung &​​ syg

Ungepanel.dk vil sætte fokus på unge som en særlig patientgruppe, hvor mange unge oplever at falde mellem to stole i mødet med kommuner, Borgerservice, uddannelsessystemet og hospitalsvæsenet. 

Når man er barn, har man sine forældre til at forklare forholdene omkring sygdom og hjælpe med støtte, men som ung skal man gå distancen selv. I forbindelse med ungdoms- og videregående uddannelser, oplever mange unge blandt andet, at det kan være svært at få godkendt fravær i perioder, hvor man er syg eller har brug for at komme sig efter en indlæggelse. 

Nogle er heldige at få meget hjælp, mens andre må tage kampen selv. Meget tyder på, at offentlige instanser ganske enkelt ikke har en kategori, der hedder ”ung og syg”.


Hvis vi ligesom fandtes som ”kasse”, sådan så det ikke var et tabu, at unge også kan blive syge, så skulle man ikke starte fra Adam og Eva hver gang. Det er som om, man ikke findes 
Medlem af U​ngepanel.dk

 

"Sygdom ta​​ger ​​den tid, man skulle have været ung i"

Det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen og skabe balance i sit liv, når man er ung og syg. På den ene side vil man gerne være ”normal”, og på den anden side har man brug for, at omgangskredsen tør tale om sygdommen og vise forståelse, når man indimellem har brug for, at folk omkring en tager særlige hensyn.

Ungepanel.dk vil sætte fokus på det dilemma, det er, at være normal og velfungerende på nogle områder og udfordret af sin sygdom på andre.

Hjælp & stø​​tte

I et liv med sygdom støder man på en række udfordringer, der gør det svært at være ung. Derfor arbejder Ungepanel.dk med en mærkesag, der hedder ”Hjælp & Støtte”. Det går ud på at skabe et rum, hvor man bliver taget seriøst og hørt og kan sparre med andre, der er i samme situation som en selv. 

Det er vigtigt for medlemmerne af Ungepanel.dk, at der findes et fællesskab, hvor man kan møde andre kronisk og alvorligt syge unge, så man ikke føler sig alene med sin sygdom og de problematikker, der kan følge med.

"Tal til o​​s o​​m os"

Inden for sundhedsvæsenet vil Ungepanel.dk sætte fokus på at forbedre kommunikationen mellem unge og personalet på hospitalerne. Det drejer sig blandt andet om at sikre, at information videregives i et sprog, der hverken taler ned til unge eller hen over hovedet på unge. 

Unge kan bidrage med rådgivning, så både unge, forældre og personale får en god oplevelse, når de kommer på hospitalet. Ved at samarbejde med - og inddrage unge, undgår man misforståelser om, hvad der er ungevenligt. Med et samlende netværk er der god mulighed for gensidig vidensdeling og at blive inspireret af de forskellige ungepanelers gode ideer og erfaringer.

Syn​lighed

Ungepanel.dk vil kæmpe for større synlighed omkring syge unge og deres position i samfundet. Vi vil skabe et fælles forum for ungepanelerne og et politisk talerør, der gør det muligt at fokusere på områder, der kan forbedres.

"​Stil spørgsmål i stedet ​for at tie og tro"

En af udfordringerne ved at være ung og syg, er de fordomme, man møder fra omverden.

  • Læger, der ikke kan finde ud af, at man hverken er barn eller voksen. 
  • Venner, der ikke ved, hvad de skal sige, når man har været væk, eller glemmer at spørge ind. 
  • Lærere, der ikke kan forstå, at man skal fritages fra idræt eller har mere fravær.


Vi er her. Vores ​sygdomme er måske usynlige, men de er en del af os, og vi lever med dem - vi smitter ikke. 
Medlem af Ungepanel.dk


Mange kronisk syge unge oplever et tabu omkring deres sygdom, der gør det svært at navigere i et almindeligt ungdomsliv. Ungepanel.dk vil være med til at præge den offentlige debat og sætte fokus på de unges tanker og problemstillinger, og bidrage til at aflive tabuer om kroniske og alvorlige sygdomme.


Redaktør