​​​​

Om lokale ungepaneler

Med et lokalt ungepanel kan fagpersoner sparre med unge i udvikling af projekter eller initiativer målrettet de unge og dermed sikre relevans og succesfuld implementering. Det konkrete hospital får skærpet opmærksomheden på de unges særlige behov og et helt andet afsæt for at kunne tilbyde ungevenlige rammer og en udviklingstilpasset pleje og behandling.

På nuværende tidspunkt er 21 lokale ungepaneler med i Ungepanelerne i Danmark, og alle fem regioner er repræsenteret. To nye ungepaneler er på vej i 2024.

Eksisterende ungepaneler

Du kan finde kontaktoplysninger på de lokale ungepaneler her.

Ungepaneler under opstart

  • Sygehus Sønderjylla​nd, Aabenraa
  • Odense Børne- og Ungdomspsykiatri​​​​​

Kunne det være relevant med et u​ngepanel på dit hospital?

… Så vil vi gerne høre fra dig! 

Vi står stærkere, når vi arbejder sammen, og vi vil gerne være endnu flere. Ungepanelerne i Danmark's projektsekretariat er klar til at rådgive og bidrage til etableringen af ungepaneler. Når der er etableret et ungepanel på dit hospital, tildeles jeres ungepanel fire pladser i Ungepanelerne i Danmark.

Kontakt

Mail: ungepanelerneidanmark.rigshospitalet@regionh.dkRedaktør