Samarbejdspartnere

​UNGEPANELERNE I DANMARK (tidligere Ungepanel.dk) er udviklet efter initiativ fra Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet og støttet af Egmont Fonden.

​Ungdomsm​​​edicinsk Videnscenter

UNGEPANELERNE I DANMARK er udviklet på initiativ af Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) på Rigshospitalet. Baggrunden er p​​ositive erfaringer med rådgivning fra unge og internationale retningslinjer for et ungevenligt sundhedsvæsen.

UMV består af et tværfagligt team, som arbejder for at skabe bedre forhold for unge patienter i hospitalsvæsenet og gøre de unge til aktive medspillere i deres behandling. Den tværfaglige indsats er rettet mod unge i aldere​n 12-24 år samt personalet på Rigshospitalet. Et vigtigt aktiv i UMV's arbejde er et ungepanel. Læs mere om UMV og deres arbejde.

​Ungepaneler har side​​n 2014 været en del af Region Hovedstadens BørneUngePolitik og strategi.

UNGEPANELERNE I DANMARK er ét af fire empowermentprojekter, som ved hjælp af støtte fra Egmont Fonden gennemføres i U​MV i perioden 2016-2018.

Egmont Fonden har bevilliget midler til forankring af projektet inden 31. december 2019. 

 


​Egmont​​ Fonden

Egmont Fonden arbejder blandt andet for, at børn og unge, der rammes af sygdom, får et så almindeligt børne- og ungdomsl​iv som muligt. I 2015 udarbejdede fonden en rapport om børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser, der tydeligt understreger, at børn og unge vil høres (Egmont Fonden, 2015).

Med støtte til Ung​domsmedicinsk Videnscenter og Ungecaféen HR BERG på Rigshospitalet sætter Egmont Fonden fokus på, hvad det vil sige at være ung på et hospital og støtter indsatser, der styrker den unge i at skabe et godt liv for sig selv, både under og efter sygdommen.

Som en del af dette fokus, er UNGEPANELERNE I DANMARK støttet af Egmont Fonden.
Redaktør