Vækst

Region Hovedstaden har en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og vækst. Derfor samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, regioner og kom​muner  -  også på den svenske side​ af Øresund. Vi kalder det Greater Copenhagen.

​​​

Greater Copenhagen – en international metropol ​​

Hovedstadsregionen skal hele tiden blive bedre til at tiltrække internationale talenter og investeringer fra udlandet, hvis vi skal kunne begå os i den internationale konkurrence.

Derfor  er Region Hovedstaden gået sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt de henholdsvis 46 danske og 33 svenske kommuner i området om at skabe vækst og udvikling i den samlede metropol, som vi kalder Greater Copenhagen.  Den 1. januar 2019 trådte Region Halland og de 6 kommuner ind i Greater Copenhagen, så samarbejdet nu består af 4 regioner og 85 kommuner.

Læs mere om samarbejdet på Greater Copenhagens hjemmeside

En større og stærkere metropol 

Metropolen dækker i dag hele Østdanmark og Sydsverige​. Med over 4 mio. indbyggere har Greater Copenhagen en volumen, som gør, at metropolen for alvor kan konkurrere med eksempelvis Amsterdam, Barcelona og Hamborg. Og det er en af de primære grunde til, at regioner og kommuner arbejder tæt sammen om en fælles og fokuseret vækstdagsorden.

Hvad gør vi for at sikre vækst og udvikling i Greater Copenhagen?

Greater Copenhagen har et fælles arbejdsmarked, og folk rejser på tværs af grænser mellem regioner, kommuner og lande for at investere, arbejde og uddanne sig.

Derfor investerer regionerne og kommunerne i Greater Copenhagen i fælles​skab i løsninger, der gør det nemmere og mere attraktivt at etablere virksomhed, investere i og bosætte sig i metropolen.

 
 


Redaktør