Vækst

Region Hovedstaden har en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og bæredygtig vækst. Derfor samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, regioner og kommuner  -  også på den svenske side af Øresund. Vi kalder det Greater Copenhagen.

​​​

Greater Copenhagen – en international metropol ​​

Greater Copenhagen består af fire regioner i to lande med en fælles vision. Målet er at bidrage til bæredygtig vækst og skabe nye arbejdspladser i Greater Copenhagen-området.

Greater Copenhagen er et politisk partnerskab mellem Region Skåne og Region Halland i Sverige, Region Sjælland og Region Hovedstaden i Danmark samt de 85 kommuner i hele området.

Vi samarbejder for at skabe en metropolregion med bæredygtig vækst, voksende arbejdsmarked og god livskvalitet for vores 4,3 millioner indbyggere, vores virksomheder og de gæster der kommer hertil.

Den nuværende internationale konkurrence er hård, og vores størrelse er afgørende for vores konkurrenceevne. Ved at arbejde på tværs af sundet kan vi sammen tiltrække virksomheder, talenter og investeringer til vores region.

Greater Copenhagen har et fælles brand der tager udgangspunkt i vores fælles værdier om livskvalitet, bæredygtighed, frihed og ligeværd.

Læs mere om samarbejdet på Greater Copenhagens hjemmeside

 


Redaktør