Pulje til kulturfremme

​Region Hovedstaden udmønter i 2021 4 mio. kroner til store og mellemstore kulturelle begivenheder. Ansøgningsfristen er den 10. august 2021. Læs mere her. 

Annoncering af pulje til kulturfremme i Region Hovedstaden

Regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker at styrke adgangen til kulturelle oplevelser, hvor mangfoldigheden og fællesskabet kan blomstre, ligesom kulturen skal bidrage til aktive og sunde borgere, der trives både fysisk og mentalt. I den forbindelse vil vi i 2021 udmønte 4 mio. kroner til støtte af mellemstore og store kulturbegivenheder, der understøtter et mangfoldigt og varieret kulturtilbud i Region Hovedstaden. Vi indhenter i den forbindelse ansøgninger til årets pulje til kulturfremme, til kulturelle begivenheder til afholdelse i 2022 og frem.

Tildelingskriterier

Vi lægger vægt på, at ansøgningerne imødekommer nedenstående tildelingskriterier.

  • Bidrage til den Regionale Udvikling
  • Tilskuddet er nødvendigt
  • Kapacitetsudnyttelse
  • Bredt partnerskab
  • Nyskabende
  • Regionens støtte kan maximalt udgøre 25 % det samlede budget
  • Der skal som minimum søges for 500.000 kroner.

Desuden lægger vi vægt på, at ansøger i ansøgningen har forholdt sig til risikostyring og kommunikation af indsatsen.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge.

Sådan søger man

Grundet lidt tekniske problemer kommer den korrekte mailadresse primo marts 2021.
Alle udfyldte bilag sendes afsted med samme mail. 


Ansøgningsskema
Effektkædeskema
Partnererklæringer
Budgetskabelon

Standardvilkår for tilsagn om tilskud fra regionale udviklingsmidler.pdf

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 10. august 2021.  

Ansøgningsproces

De indkommende ansøgninger vurderes af regionsrådet den 12.oktober 2021


Redaktør