Pulje til kulturfremme

​Region Hovedstaden udmønter i 2021 4 mio. kroner til store og mellemstore kulturelle begivenheder. Ansøgningsfristen er den 10. august 2021. Læs mere her. 

Annoncering af pulje til kulturfremme i Region Hovedstaden

Regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker at styrke adgangen til kulturelle oplevelser, hvor mangfoldigheden og fællesskabet kan blomstre, ligesom kulturen skal bidrage til aktive og sunde borgere, der trives både fysisk og mentalt. I den forbindelse vil vi i 2021 udmønte 4 mio. kroner til støtte af mellemstore og store kulturbegivenheder, der understøtter et mangfoldigt og varieret kulturtilbud i Region Hovedstaden. Vi indhenter i den forbindelse ansøgninger til årets pulje til kulturfremme, til kulturelle begivenheder til afholdelse i 2022 og frem.

Tildelingskriterier

Vi lægger vægt på, at ansøgningerne imødekommer nedenstående tildelingskriterier.

  • Bidrage til den Regionale Udvikling
  • Tilskuddet er nødvendigt
  • Kapacitetsudnyttelse
  • Bredt partnerskab
  • Nyskabende
  • Regionens støtte kan maximalt udgøre 25 % det samlede budget
  • Der skal som minimum søges for 500.000 kroner.

Desuden lægger vi vægt på, at ansøger i ansøgningen har forholdt sig til risikostyring og kommunikation af indsatsen.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge.

Sådan søger man

Alle udfyldte bilag sendes afsted med samme mail til kulturpulje.center-for-regional-udvikling@regionh.dk 


Ansøgningsskema
Effektkædeskema
Partnererklæringer
Budgetskabelon

Standardvilkår for tilsagn om tilskud fra regionale udviklingsmidler.pdf

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 10. august 2021.  

Ansøgningsproces

De indkommende ansøgninger vurderes af regionsrådet den 12.oktober 2021


Redaktør