​​Hvert verdensmål har sin egen farve og ikon, som gør dem let genkendelige. Foto: verdensmaalene.dk 

Verdensmål i Region Hovedstaden

​Flere lever med kroniske sygdomme, overvægt og rygning, og uligheden i sundhed er markant. Samtidig kalder klimaforandringer på omfattende handling nu. Det er blot nogle af de udfordringer, som Region Hovedstadens arbejde med FN’s verdensmål skal bidrage til at løse. 

​Region Hovedstaden skærper indsatsen for at indfri FN's verdensmål

Med 40.000 ansatte og et budget på 39 milliarder i Region Hovedstaden, kan vi gøre en forskel for verdensmålene.

Region Hovedstadens Handlingsplan for FN's verdensmål styrker regionens indsatser inden for driften af Danmarks største sundhedsvæsen, og udviklingen af hovedstadsregionen i fællesskab med andre indenfor miljø, trafik, uddannelse og det sociale område.

Se indsatsområderne nedenfor. 

Læs Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål

​Regionen Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen og derfor er det vigtigt, at regionen har fokus på, hvordan der kan udvikles en endnu bedre, mere sammenhængende og effektiv forebyggelse og behandling. Denne ambition hænger især sammen med verdensmål 3, "Sundhed og trivsel".

Læs om de konkrete mål på side 6 i handlingsplanen

Læs mere om indsatserne:


Ambitionen om en grøn metropol med bæredygtig vækst og høj livskvalitet er afgørende i regionens arbejde, når der f.eks. arbejdes med at sikre ren jord og rent vand, bæredygtig transport og tilgængelige råstoffer. Denne ambition har blandt andet udgangspunkt i verdensmål 11, "Bæredygtige byer og lokalsamfund".

Læs om de konkrete på side 8 i handlingsplanen

Læs mere om indsatserne: 


Det er ressourcekrævende at drive landets største sundhedsvæsen. Regionen har derfor et stort ansvar for at begrænse de negative påvirkninger på klima og miljø. Målene om at reducere hospitalers CO2-aftryk og sikre en reduktion af affald udspringer blandt andet af verdensmål 12, "Ansvarligt forbrug og produktion". 

Læs om de konkrete mål på side 10 i handlingsplanen

Læs mere om indsatserne:


De konkrete indsatser indenfor de tre verdensmål vil bidrage til en række af de øvrige verdensmål. Regionen kan ikke løfte ét verdensmål uden at se på det i sammenhæng med de andre. Det unikke ved verdensmålene er nemlig, at de afspejler, at verden er kompleks.

Helhedssyn og partnerskaber er afgørende

Helhedssyn er en af regionens 4 værdier og er det centrale udgangspunkt for arbejdet med verdensmålene.

Et eksempel på helhedssynet er, når regionens grønne indsatser som supercykelstier, fossilfri busser og elbiler ikke kun bidrager til at modvirke klimaforandringer, men også trængsel og luftforurening – og tilmed forbedrer sundheden.

Derfor spiller verdensmål 17 om partnerskaber for handling også en stor rolle i regionens arbejde. Partnerskaber er en nødvendig forudsætning for at løse mange af de udfordringer, vi som organisation og samfund står overfor.

Redaktør