Forskning & innovation

Her kan forskere og sundhedsfaglige på regionens hospitaler finde ​hjælp til finansiering, forhandling af forskningskontrakter mv.​ Medico- og lægemiddelindus​trien, kommuner og vidensinstitutioner, ​som ønsker at samarbejde om udvikling og test af nye løsninger eller medicoudstyr, kan finde relevant info​ og få kontakt til kliniske forskningsenheder.

eng_flag_sprog.gifFind information about research and innovation in English​​