Testcenter

I vores testcenter på Rigshospitalet Glostrup samarbejder vi med kliniske afdelinger og virksomheder om test af løsninger. Vi afholder workshops, gennemfører brugertest af prototyper og tilbyder demonstration af nye løsninger for klinikere, mv. 

​I testcenteret kan vi opstille og teste løsninger, som endnu ikke er modne til at bliver testet på en klinisk afdeling eller hvor vi ønsker at afprøve teknologien, før den introduceres på hospitalet.
billede til testlab

Aktiviteter i vores testcenter kan være: ​
  • ​Brugertest af en ny løsning herunder feedback fra behandlerteam om brugeroplevelse, effekt, arbejdsprocesser, hygiejne mv. samt anbefalinger til eventuelle justeringer af produktet
  • ​Workshops for klinisk personale og producenter om barrierer for ibrugtagning af ny teknologi, afdækning af kravspecifikation til nyt produkt mv.
  • Demonstration af nye løsninger overfor behandlerteams 
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis ovenstående har interesse for dig.

Telefon: 3863 4562

Mail: rh-vihtek@regionh.dk