Dekorativt billede

Projektledelse

VihTek udarbejder projektbeskrivelse, inklusiv budget og tidsplan samt formaliserer samarbejdet med leverandører i en samarbejds- eller OPI-aftale (Offentlig Privat-Innovation). Er der brug for at søge fondsmidler, kan VihTek også være behjælpelig med det.

Godkendelser og inddragelse af forskellige faggrupper

Ibrugtagningen af nye teknologier på en klinisk afdeling kræver ofte inddragelse af en lang række aktører, herunder opredning, hygiejnesygeplejerske, elektriker, portør for ikke at glemme Region Hovedstadens it-afdeling (CIMT) og medicoteknisk enhed. Denne opgave varetager VihTek som en del af projektledelsen. Desuden søger VihTek for at søge godkendelse i Datatilsynet og Videnskabsetisk Komite, hvis det er aktuelt.
Redaktør