Research

​“Findes der mon en teknologisk løsning der kan løse et praktisk problem i klinikken?”
Det kan VihTek hjælpe med at finde ud af!

VihTek tilbyder hospitaler og regionale tilbud i Region Hovedstaden hjælp til research på specifikke problemstillinger, hvor man ønsker at finde en velfærdsteknologisk løsning.

Baggrund
Når VihTek starter et udviklingsprojekt eller anbefaler en løsning til test
i klinikken, er det på baggrund af et større researcharbejde, der har
afdækket allerede eksisterende løsninger.

VihTek har derfor en informationsspecialist ansat, der sikrer det bedst mulige overblik over løsninger indenfor de områder, der arbejdes med.

Samarbejdspartnere
Som en udløber af den interne research, tilbyder VihTek at hjælpe hospitaler
og regionale tilbud i Region Hovedstaden med at lave research på hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, som vil kunne afhjælpe en given problematik. I mange tilfælde kan vi desuden tilbyde at køre et større eller mindre udviklingsprojekt på baggrund af de fundne løsninger.

Forventede resultater
Det er VihTeks ambition at de bedste og mest relevante (velfærds)teknologiske løsninger bliver præsenteret for klinikerne i Region Hovedstaden, så man kan vælge den rigtige løsning på den enkelte afdeling – i samarbejde med VihTek som et udviklingsprojekt.

VihTek videreformidler resultatet af researchen via vores hjemmeside. Dermed har andre aktører i og udenfor Region H mulighed for at drage nytte af den.

Se vores tidligere research og opret din egen researchforespørgsel her

www.regionh.dk/vihtek/research

Redaktør