Test, evaluering og forskning

​VihTeks test er baseret på anerkendte metoder. Evalueringerne skal samle erfaringer og anbefalinger, så løsninger kan implementeres inden for andre medicinske specialer eller på andre afdelinger og hospitaler i Danmark.

Evalueringerne skal skabe et beslutningsgrundlag for anskaffelse af en velfærdsteknologisk løsning, der omfatter beskrivelse af økonomi, sikkerhed, ændrede arbejdsgange, klinisk effekt etc.

Vi benytter tre typer test:

  • TIP - Teknologivurdering i Praksis 

I vores evalueringer lægger vi ikke blot vægt på at evaluere den enkelte velfærdsteknologiske løsning, vi ser også på, hvordan løsningen fungerer i en klinisk hverdag:

  • Hvad betyder brugen af teknologien for arbejdsgange?
  • Medfører teknologien behov for ekstra uddannelse af personale?
  • Hvilket behov for vedligeholdelse indebærer anvendelse af teknologien?

Redaktør