Brugertest

Brugertesten er en mindre afprøvning af en løsning i et ikke-klinisk setup i forhold til identificering af fejl og mangler.

dekorativt billede

Brugertesten gennemføres af medarbejdere, der har en relevant faglig baggrund i forhold til vurdering af løsningens kliniske relevans. Det resulterer i en beskrivelse af løsningens funktion, potentielle patientgrupper og hvilke faggrupper, løsningen er henvendt til. Desuden estimeres løsningen ud fra parametre som:


  • Brugervenlighed

  • Mekanik

  • Software

  • Interface

  • Sikkerhed

  • Personaletid

  • Hygiejne

  • Opbevaring

  • Etiske overvejelser

  • Konkurrenter - alternativ teknologi

Redaktør