MAST - Model for Assessment of Telemedicine

MAST-modellen er en evidensbaseret metode til evaluering af telemedicinske løsninger.

I MAST-evalueringen analyseres syv parametre:

  • Teknologi,
  • Sikkerhed,
  • Klinisk effekt,
  • Borgerens/patientens perspektiv,
  • Økonomi,
  • Organisation,
  • Jura, etik og socio-kultur.
VihTek anvender MAST-modellen, når testen har et omfang, så der kan genereres statistiske data på brugen af de velfærdsteknologiske løsninger. Ud over evalueringen af den konkrete teknologi vil VihTek udarbejde markedsafdækning og litteraturstudie på løsningen.

MAST-modellen er udviklet til evaluering af telemedicinske løsninger. VihTek anvender metoden til evaluering af test af velfærdsteknologiske løsninger ud fra en vurdering af, at parametrene i metoden også er relevante for andre velfærdsteknologiske løsninger.
Læs mere om MAST her.

Redaktør