3,4 mio. kr. til uderehabilitering

Offerfonden har tildelt Neurorehabiliteringshuset 3,4 mio. kr. til uderehabilitering.

VihTek har i samarbejde med Klinik for Rygmarvsskade, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade samt Byggeafdelingen fået tildelt 3,4 mio. kr. fra Offerfonden til etablering af uderehabilitering ved Neurorehabiliteringshuset, Rigshospitalet Glostrup.

Neurorehabiliteringshuset skal efter 2019 tilbyde højt specialiseret neurorehabilitering til patienter med rygmarvsskade, traumatisk eller kompliceret erhvervet hjerneskade fra hele Østdanmark, Færøerne og Grønland. Det er tegnet af AART Architechts A/S og Nordic – Office of Architecture og vil have 125 sengestuer, samt ambulatoriefunktioner.

Med uderehabiliteringen vil Region Hovedstaden etablere et anlæg uden sidestykke i Europa, hvor patienter vil blive tilbudt neurorehabilitering af fysiske, kognitive, psykiske og sociale funktioner i varieret naturligt miljø. Samtidig etablerer regionen som de første et neurorehabiliteringscenter, der implementerer den nyeste forskning i, hvordan neurorehabilitering med fordel kan foregå udendørs i et fysisk udfordrende, helende og spektakulært anlæg.

Anlægget vil være anlagt som flere mindre haverum udviklet til patienter med funktionsnedsættelser og deres særlige behov i løbet af den 2-12 måneder lange rehabilitering på hospitalet. Dele af anlægget vil være udviklet med henblik på at give patienterne ro og skærme dem for indtryk. Mens andre områder vil være målrettet træning fx i brug af kørestol eller træning af gangfunktion på varieret underlag. Endelig vil der blive udviklet et særligt udendørsområde til rehabilitering af børn med alvorlige neurologiske skader.

De kommende brugere af anlægget vil være patienter, pårørende og personale i Neurorehabiliteringshuset tillige med øvrige patient- og personalegrupper på Rigshospitalet Glostrup. Desuden bliver anlægget offentligt tilgængeligt, således at også patientforeninger, handicapidrætsorganisationer og hospitalets naboer kan få glæde af det.

Uderehabiliteringen er udviklet i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab ApS. Der søges fortsat finansiering af anlægget.

Redaktør