Apopleksienheden Rigshospitalet Glostrup involverer pårørende via video

Pårørende spiller en vigtig rolle i patienters liv. Det har derfor uvurderlig værdi for patienterne, at de pårørende er inddraget i deres behandlingsforløb. Da pårørende er forment adgang til hospitalet for at undgå smitte med covid-19, er der behov for involvering på anden vis end ved personligt fremmøde. I Apopleksienheden har man løst denne udfordring med tablets.

Vent...
Dekorativt billede

Det er almindelig praksis i Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup, at både patienter og pårørende deltager i DIS (Den Involverende Stuegang). Ligesom jævnlige besøg af pårørende kan glæde og motivere patienterne i deres behandling og rehabilitering.

 

Svært at involvere pårørende

I forbindelse med, at hospitalet lukker for pårørendes besøg for at undgå smitte med covid-19, kan det være svært at involvere pårørende i rehabiliteringen af patienter i Apopleksienheden. Derfor har enheden anskaffet tablets, som udelukkende skal anvendes til kommunikation med pårørende. Det drejer sig både om privat samtale mellem patient og pårørende og om, at pårørende skal kunne deltage i DIS på afstand. 

 

Datasikkerhed

VihTek har været i tæt dialog med CIMT for at sikre, at datasikkerheden ikke bliver kompromitteret, når der gennemføres videomøder. Samtidig har det været afgørende, at løsningen ikke må være så teknisk kompliceret, at det bliver en unødig besværlig arbejdsgang for personalet at involvere pårørende i patienternes forløb.

Tabletterne anvendes på afdeling N35 og N45, Apopleksienheden, Rigshospitalet Glostrup

 

Noget for din afdeling?

Kommer du fra en afdeling, hvor I kunne bruge tablets til kommunikation med pårørende, vil vi gerne hjælpe jer i gang. Kontakt Mathias Aalling eller Anne Marie Berg fra VihTek for at høre mere om opsætning og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af tablets til kommunikation med pårørende.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor