Effektstudie med Treax Pads

VihTek samarbejder med Faldklinikken på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital om et randomiseret effektstudie med Treax Pads. VihTek har tidligere testet Treax Pads for at få patienternes og fysioterapeuternes oplevelse med teknologien. Resultaterne fra denne undersøgelse danner baggrunden for det nye studie

I efteråret 2016 testede VihTek i samarbejde med Faldklinikken på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital Treax Pads. Formålet var at få patienternes og fysioterapeuternes oplevelse med teknologien. Resultaterne har været så gode, at fysioterapeut Durita Gunnarsson fra Faldklinikken, er gået videre med planlægningen af et randomiseret studie med Treax Pads, hvor effekten vil blive undersøgt. Studiet er indgået i et samarbejde med VihTek.

Det indledende arbejde med projektet er startet medio januar 2017 og selve interventionsperioden forventes at starte i efteråret 2017.

Evalueringsrapport og implementeringsguide for undersøgelsen af patienternes og fysioterapeuternes oplevelse med Treax Pads kan læses på VihTeks hjemmeside primo maj 2017.

Om Faldklinikken og Treax Pads:

Faldklinikken på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital tilbyder specialiseret træning til patienter med balance- og/eller svimmelhedsproblematik.

Treax Pads er et træningssystem som reagerer ved berøring med hænder eller fødder. Systemet består af en række forskelligfarvede pads, der reagerer ved berøring. Terapeuten eller brugeren kan udvikle øvelser til træning af balance, koordinering og vægtbæring. Treax Pads har tre grundlæggende funktioner: kraftskala, lyssignal og tilfældig lyssignal. Læs mere om Treax Pads her: http://www.iaid.dk/da/treax-pads

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte udviklingskonsulent Tina Myung Povlsen.

Redaktør