Hjertepatienter har testet to apps til træning i eget hjem

Hvordan oplever hjertepatienter det at træne i eget hjem ved hjælp af træningsapplikationer? Det har Hjerteambulatoriet, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og VihTek undersøgt ved at lade en række patienter træne i eget hjem med to forskellige træningsapplikationer fra henholdsvis Exorlive og GenoptrænDK.

Vent...

Hjerterehabiliteringen og Ergo- og Fysioterapien ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i samarbejde med VihTek undersøgt patienters oplevelse af træning i eget hjem med apps som et supplement til holdtræning med fysisk fremmøde.

Hjemmetræning giver øget fleksibilitet til gavn for patienterne

Patienterne har over to perioder trænet i eget hjem - først med appen Exorlive Go og herefter med appen GenoptrænDK. Alle deltagerne har været glade for at træne i eget hjem og værdsætter særligt den fleksibilitet, der følger med denne måde at genoptræne på. Hjemmetræning med apps giver patienterne en større frihed og uafhængighed, da de kan træne, hvornår på dagen det passer dem bedst og de dage, hvor de passer bedst ind i deres øvrige dags- og ugeprogrammer i stedet for at skulle møde ind på hospitalet bestemte dag på bestemte tidspunkter.

Så kan man jo selv bestemme, hvornår det passer ind i ens hverdag og så får jeg gjort det,
frem for at man skal ud ad døren og afsted. (Patient)

Brugen af apps med videoer og billeder motiverer

Erfaringerne fra testen viser, at patienterne er glade for at træne med applikationerne i stedet for at skulle træne hjemme efter et stykke papir. De finder de motiverende, at de i begge apps, skal følge videoer, der viser de øvelser, de skal lave. Desuden giver det dem en større sikkerhed at have en visuel komponent i træningen. Fysioterapeuten, der deltog, fremhæver også at han anser det som et godt supplement til fysisk fremmøde og at alle patienterne fulgte deres træningsprogrammer i forløbet.

Fortsat arbejde med træning i eget hjem

Det er forventningen, at Hjerterehabiliteringen og Ergo og Fysioterapien på BFH fortsat vil arbejde med individuelt tilrettelagt hjemmetræning til patienter som ikke ønsker eller ikke kan deltage i holdtræning og evt. som supplement til holdtræning. Her ses telerehabilitering som et oplagt alternativ til træningsprogrammet på papir. Derfor vil der i den kommende tid blive arbejdet videre med allerede testede løsninger, og nye løsninger vil blive afprøvet. Du kan læse evalueringen her.https://www.regionh.dk/vihtek/forsundhedspersonale/PublishingImages/Teknologivurdering%20i%20praksis%20Hjemmetr%C3%A6ning%20med%20apps%20endelig.pdf

Hvis du vil vide mere så kontakt Mathias Aalling


Projektmedarbejder
Cand.mag. i Europæisk Etnologi
mathias.aalling@regionh.dk
Tlf:
23 24 25 17

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor