Hvordan vi laver tværfagligt samarbejde og implementering i projektet Fysisk Aktiv i Neurorehab

I samarbejde med Neurologisk afdeling N11 på Bispebjerg Hospital har VihTek arbejdet med arbejdsgange og implementering af en ny teknologi til kredsløbstræning som del af projektet Fysisk Aktiv i Neurorehab.
Vent...

Træningscyklen Reck MotoMed Muvi er blevet testet som en del af det tidligere projekt Selvtræning med teknologi og har nu fået en permanent plads i dagligstuen på rehabiliteringsafsnittet N11. Men hvordan engagerer man plejepersonale og terapeuter i et tværfagligt samarbejde om patienternes genoptræning med Muvien? For at finde svaret på dette har VihTek faciliteret en workshop for en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra både terapeutgruppen og sygeplejen.

Workshop om implementering

I alt deltog syv medarbejdere i workshoppen, to fra terapeutgruppen og fem fra plejegruppen. Deltagerne skulle løbende komme med bud på problemstillinger og konkrete løsningsforslag i forhold til først det abstrakte hvordan skaber vi Danmarks bedste rehabilitering og derefter den konkrete problemstilling omkring implementering af Muvien.

Styrker det tværfaglige arbejde

”Det var en fed måde at få bekræftet, at selvom vi sidder i forskellige faglige grupper, så vil vi i bund og grund alle sammen det samme – hjælpe patienten bedst muligt”, sagde en deltager efter workshoppen.

På workshoppen havde deltagerne mulighed for at få større indblik i hinandens arbejdsgange omkring anvendelsen af træningsløsningen og diskutere løsninger med afsæt i hverdagen på N11. Dette førte til en række løsningsforslag, der både var henvendt til de specifikke faggrupper samt forslag, som indbød til mere tværfagligt arbejde på afdelingen.

Hvad så nu?

Efterfølgende er resultaterne fra workshoppen blevet præsenteret for projektets styregruppe, forslagene er diskuteret og der er lagt en plan for implementering. Læs mere om projektet Fysisk Aktiv i Neurorehab her.

VihTek tilbyder at facilitere workshops for andre afdelinger i Region Hovedstaden.
Kontakt Anne Marie Berg eller Jakob Rud Sørensen for mere information.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor