Hydraulisk sædesystem skal forebygge tryksår

Virksomheden FlowTech Medical arbejder på at udvikle et aktivt tryksårsforebyggende sædesystem. Tværfagligt sundhedspersonale ved Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og VihTek giver input til udviklingen af en prototype, der er målrettet patienter med rygmarvsskade.
Vent...

Patienter med rygmarvsskader har forhøjet risiko for tryksår på grund af lammelser og nedsat følelse. Tryksår er til stor gene for patienten og en omkostning for sundhedsvæsenet. Et tryksår kan opstå ved længerevarende tryk og kan forebygges ved mobilisering.

Aktivt sædesystem til forebyggelse af tryksår
FlowTech Medicals aktive sædesystem er udviklet til at forebygge tryksår ved at variere og aflaste områder på siddefladen i en bølgende bevægelse. Bevægelsen skabes af en hydraulisk teknologi, der er udviklet specielt til elektriske kørestole og komfortkørestole.  

Feedback fra sundhedspersonale fra Klinik for Rygmarvsskader
På Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet kender man til problemerne med tryksår. VihTek faciliterer derfor en proces, hvor sundhedspersonale giver feedback på sædesystemet. Feedbacken bliver givet på baggrund af prototyper af sædesystemet, som giver indblik i den hydrauliske stempelopbygning. Fagpersonalets specialviden om tryksår og forebyggelse heraf har skabt grundlag for videreudvikling af sædesystemet.

Projektet sker i samarbejde med FlowTech Medical ApS og Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitale.

Kontakt Tina Strid Carstensen hvis du ønsker at vide mere.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor