KCX - nyt laboratorium for lys og velfærdsteknologi i Region Hovedstaden

Kommunikationscentret, som er en del af Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden, har taget initiativ til at skabe et laboratorium for innovation og fælles løsninger på tværs af sektorer. Faciliteterne står til rådighed for uddannelses- og forskningsinstitutioner, rehabiliterings- og bosteder, hospitaler m.fl., der ønsker at bidrage med at finde løsninger til at afhjælpe funktionsnedsættelser med teknologi og belysning. VihTek har i den anledning indgået et samarbejde med Kommunikationscentret. Formålet er at understøtte samspillet mellem hospitalerne og Kommunikationscentret med fokus på borgerens/patientens behov og virkelighed. De nærmere rammer for samarbejdet vil blive klarlagt i løbet af foråret, hvor også andre relevante interessenter vil blive involveret i processen.

Hvis du repræsenterer en institution/organisation med interesse for området, er du meget velkommen til åbningen af KCX d. 10. februar kl. 13 til 16. Skriv til komcentret@regionh.dk hvis du ønsker at modtage en formel invitation medio januar.

Vent...
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor