Vi bliver klogere på indhold i VR-briller med mini-sprint

Kan VR-løsninger forhindre uro, reducere agiteret adfærd og trang til stoffer og alkohol? Det afdækker Afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans i samarbejde med VihTek i projektet Kognitiv Miljøterapeutisk VR. Som en del af forprojektet er der gennemført et designsprint sammen med patienter og personale. Konklusioner fra sprintet skal bruges til at vælge de rette VR-løsninger til projektet.

Vent...

Patienter med dobbeltdiagnose indlagt ved Psykiatrisk Center Sct. Hans lider af svært behandleligt misbrug og en psykiatrisk diagnose. I fremtiden vil de få adgang til VR-briller under deres indlæggelse. VR-brillerne har enten indhold, der beroliger patienten såsom mindfulness-miljøer eller spil, der engagerer og skaber distraktion fra problematiske indre tilstande for patienterne.

Afprøvning af forskellige programmer

Ved design-sprintet fik både patienter og personale mulighed for at prøve forskellige programmer både mindfulness-miljøer og distaktionsprogrammer. Undervejs blev patienterne interviewet om deres oplevelse i spillene. Efterfølgende blev de forskellige spil sammenlignet med henblik på at udvælge de spil, der appellerer til flest patienter vurderet ud fra den samlede feedback.

Forprojekt til Kognitiv Miljøterapeutisk VR

Designsprintet er en del af forprojektet til Kognitiv Miljøterapeutisk VR/KMVR. I forprojektet er det – ud over at finde de rette spil til patienterne – intentionen at undersøge, hvordan VR bedst kommer i anvendelse i afdelingen. Dvs. hvordan VR som miljøterapeutisk tiltag kobles på eksisterende arbejdsgange og integreres i patientbehandlingen.

KMVR begynder i 2022 og er støttet af Helsefonden.

Ønsker du at vide mere om projektet kan du kontakte:
Billede af Jakob Rud Sørensen

Udviklingskonsulent Jakob Rud Sørensen

jakob.rud.soerensen.01@regionh.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor