Brugen af VR kan øge lungepatienters motivation for træning

Patienter i ambulant rehabiliteringsforløb i forbindelse med lungesygdomme ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, er blevet tilbudt cykeltræning med virtual reality (VR). Testen viste at patienterne blev mere motiveret til træning med VR end uden VR og at de gennemførte træningen med en højere intensitet. VR-løsningen kunne bruges uden mærkbar ændring i arbejdsgangene, fx omkring opsætning og rengøring. Fysioterapeuterne var motiverede for at anvende løsningen og ledelsen bakkede op om projektet.
Vent...
Billede af VR udstryr

Om projektet

I projektet "Luft lungerne med VR" er patienter med lungesygdomme i et ambulant rehabiliteringsforløb ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blevet tilbudt at konditionstræne med og uden VR. Patienterne har gennemført holdtræning to gange om ugen i ti uger. Testen er foregået som et cross-over, hvor patienterne var deres egen kontrolgruppe. De cyklede med og uden VR i fire uger ad gangen. Til projektet blev der inkluderet fire patienter.

Erfaringer fra projektet

"Patienten var lidt ærgerlig over at VR træningen skulle til at stoppe og hun var spændt på at se, om det ville være sjovt bare at sidde og cykle og kigge ind i en væg". (Fysioterapeut)

Erfaringer fra projektet var, at patienterne var mere motiverede for cykeltræning med VR og de cyklede med højere intensitet, når de anvendte VR. Til gengæld cyklede de både i længere tid og en længere distance, når de ikke anvendte VR.

Patienterne havde brug for fysioterapeuternes igangsætning af træningen, men kunne varetage cykeltræningen uden assistance, når de var fortrolige med teknologien. Der var dog stadig behov for, at fysioterapeuterne holdt øje med, at patienterne fik de hvil og pauser, de havde brug for.

VR-løsningen kunne bruges uden mærkbar ændring i arbejdsgangene, fx omkring opsætning og rengøring. Fysioterapeuterne var motiverede for at anvende løsningen og ledelsen bakkede op om projektet.

Teknologien bag

I testen er der blevet brugt en VR-løsning, som bestod af en trådløs sensor, der blev monteret på pedalarmen af en kondicykel eller sofacykel. Sensoren blev tilkoblet en VR-brille via en smartphone (Samsung Gear VR), som interagerede med forskellige VR-spil udviklet af en kommerciel virksomhed med fitnesscentre som målgruppe (VirZoom).

Projektet er evalueret med en velfærdsteknologivurdering (VTV) som kan hentes her og forud for projektet blev der gennemført en brugertest, som kan hentes her.

Projektet er gennemført i samarbejde med Fysio- og ergoterapien på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte:

Kristian Birkemose Jørgensen
Udviklingskonsulent
​​Fysioterapeut, stud. cand. scient in clinical science and technology
Kristian.birkemose.joergensen@regionh.dk

Tina Myung Povlsen
​Udviklingskonsulent
Fysioterapeut, cand.scient.san.publ.
tina.myung.birkild.povlsen@regionh.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor